Har du helsefagleg bakgrunn og har høve til å stille opp som vikar i kommunen om det skulle bli behov for det?

Koronaviruset legg stort press på helsetenestane våre, og på samfunnet i det heile. Vi treng difor ekstra ressurser i tida framover.

Tokke kommune etablerar ein ressurspool, og oppmodar alle med helsefagleg kompetanse om å registrere seg og bidra.

Ring Tokke kommune ved Birgith Stordrange, tlf 350 75 574, og register deg i dag!

 

Kommunalsjef for Helse og omsorg i Tokke kommune