Tokke kommune skal inngå rammeavtale for å leige inn maskiner i samband med vedlikehald og mindre prosjekt på kommunaltekniske anlegg, veg, vatn og avløp.

Anbodsdokument finn du her.

Frist for innlevering av tilbod er sett til 28. februar 2020 kl. 12.00