Tokke kommune ynskjer tilbod på å skifte låvetak på prestegarden i Lårdal, Lårdalsvegen 1099A

Anbodsdokument finn du her.

Frist for innlevering av tilbod er sett til 16.03.2020 kl 12:00