Pr. 14.06.21 

857 innbyggjarar i Tokke er vaksinert med dose 1 – dvs 39,6 %. Av desse er 613 også vaksinert med dose 2 (28,3 %).

Denne veka kjem det 90 doser, og neste veke (25) 108 doser.
Til tross for at nokre store bykommunar i landet får relativt fleire doser enn andre, så får kommunen likevel fleire doser enn tidlegare varsla.

Alle innan prioriteringsgruppene til og med gruppe 7 - sjå nedanfor, og som er busett i Tokke kommune, skal no ha fått tilbod om koronavaksine.

Er du busett i Tokke, ligg i ei av desse prioriteringsgruppene (1 – 7) og ikkje har fått tilbod om koronavaksine, så er det fint om du tek kontakt med Tokke legekontor.

Vaksinering i sumar

Vaksinering vil pågå gjennom heile sumaren, og frå 30.juni til 4.august vil vaksinering skje på dagtid kvar onsdag. Som før vil kommunen kontakte den enkelte for å avtale time, anten per telefon eller via SMS.

Prioriteringsgruppene - og vaksinestatus:

1. Dei som bur på sjukeheim - fullvaksinert

2. Alder 85 år og eldre - fullvaksinert
3. Alder 75-84 år - fullvaksinert

4. Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar med høg risiko for alvorleg forløp - dose 1er sett.

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar - dose 1er sett.

6. Alder 45-54 år med underliggende sjukdomar - dose 1er sett.

7. Alder 18-44 år med underliggende sjukdomar - dose 1er sett.

8. Alder 55-64 år - vaksinering held på

9. Alder 45-54 år - ikkje påbyrja

10. Alder 18-24 år og 40-44 år - ikkje påbyrja

11. Alder 25-39 år - ikkje påbyrja