Pr. 30.07.21 

1405 innbyggjarar i Tokke er vaksinert med dose 1 – dvs 64,9 %. Av desse er 939 også vaksinert med dose 2 (43,4 %).

Prognosa for Tokke er at alle over 18 år skal ha fått tilbod om - og blitt vaksinert med  1.dose, i løpet av veke 32. 

Som før vil kommunen kontakte den enkelte for å avtale time, anten per telefon eller via SMS.

Prioriteringsgruppene

1. Dei som bur på sjukeheim 

2. Alder 85 år og eldre. 
3. Alder 75-84 år.

4. Alder 65-74 år og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar med høg risiko for alvorleg forløp.

5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar.

6. Alder 45-54 år med underliggende sjukdomar.

7. Alder 18-44 år med underliggende sjukdomar.

8. Alder 55-64 år.

9. Alder 45-54 år.

10. Alder 18-24 år og 40-44 år.

11. Alder 25-39 år.