Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaktmeister - ambulerande

Vaktmeisteren er del av heimetenesta til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemma med reparasjonar og vedlikehald.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

Pris for tenesta

Pris og Gebyr - Omsorgstjenester

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

___

Rettleiing - korleis få utført

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helse- og omsorgsetaten
Telefon:35075530
Epost:postmottak@tokke.kommune.no
Postadresse:Storvegen 60 3880 DALEN
Besøksadresse:3880 DALEN

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:45