Program:

- Reguleringsplan Dalen - info v/Knut Erik Paulsen, arealplanleggar

- Næringsplan 2022 - 2026 - info v/Åse I. Flateland, næring og samfunn

- Andre aktuelle saker frå kommunen

God tid til drøs og frukost!

 

Påmelding til Åse Ingebjørg Flateland innan

måndag 6. desember kl. 10.00

Epost: aaseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Mobil 91 72 13 65

 

Velkomne!