MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt

Har du gjort det?

29.07.2014
Me har framleis gode dagar att med sommar og aktivitetar på Dalen. Me ynskjer alle velkomen på Dalen Bryggjeutstilling fram til 10.aug. og bli med på omvising med kanal- og krafthistorie. 2 timar tur inkl. kraftstasjonen. Alle vekedagar kl 10.00 Påmelding til turistkontoret (tlf. 35 07 56 56) Gratis.

Nytilsett kultur- og idrettskonsulent

28.07.2014
Rune Århus er tilsett som kultur- og idrettskonsulent i Tokke kommune. Han tek til i stillinga 15. august.
14.07.2014
I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for veg og forsiktig fortetting av fritidsbusetnad på vegne av oppsittarar og grunneigar av gbn. 118/1 i Tokke kommune.
01.07.2014
Med umiddelbar verknad innfører Tokke kommune vatningsrestriksjonar for abonnentane innafor vassforsyningsområdet av di forbruket er høgare enn produksjonen. Restriksjonane gjeld inntil anna melding vert gjeve.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

     
Vest-Telemark
Brosjyre 2014
Kanalmagasin
2014

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING