MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
26.01.2015
Ein søkjer berre ved trong for ny plass, endring, og overgang til annan barnehage/skulefritidsordning.
27.02.2015
Tokke kommune har ledige lærarstillingar, fast og vikar, frå 01.08.15.
27.02.2015
Etter §15 i lov av 6.juni 1975 om eigedomsskatt til kommunane, er liste over eigedomsskattane for 2015 lagt ut til offentleg gjennomsyn på økonomiavdelinga (kommunekassa) i 3 veker frå fredag 27.februar 2015.
24.02.2015
Infoskriv frå kommunen.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 06 25 55
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING