MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
17.12.2014
"Lårdal ætt og heim - Høydalsmo sokn"
Årest jolegåve kan no kjøpast på:
VTK Høydalsmo
Kommunehuset på Dalen
Tokke kulturhus, biblioteket


17.12.2014
GOD JOL ! HER ER OPPSUMMERING FRÅ HAUSTEN 2014
15.12.2014
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 er framlegg til endring av detaljregulering for Vendalen, gbn. 118/1, lagt ut til offentleg ettersyn.
15.12.2014
Fysioterapeuten sine tenestar vert dela mellom sjukeheimen, teneste til heimebuande, helsestasjon- og skulehelsetenester samt førebygging og kvardagsrehabilitering. Til stillinga ligg og noko friskvernsarbeid.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING