MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
18.05.2015
På grunn av høgt vassforbruk vil det i veke 22 og 23 bli utført lekkasjesøking innanfor Åmdals Verk vassforsyningsområde.
22.05.2015
Lov om kommunal beredskapsplikt m.m. (sivilbeskyttelsesloven) pålegg alle kommunar å utarbeide ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse)som skal femne om heile kommunesamfunnet. Tokke formannskap har godkjent at det forslag til ROS-analyse som her er vedlagt vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn.
Svarfrist 1.juli 2015.
18.05.2015
Her er informasjon fra kommunen.
13.05.2015
Foto: Luke Tennant
Frå 19. mai og ut veka vert det fleire arrangement på Dalen og i Lårdal i tilknyting Kanalveka 2015.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 06 25 55
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

--------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING