MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
06.03.2015
Tokke kommune gjennomførte ei innbyggjarundersøking vår 2014. Hensikta med undersøkinga er å få eit bilete av kva for syn våre innbyggjarar har på tenestane i kommunen, lokalpolitikk og korleis det er å bu og leva i Tokke. Vi takkar alle som deltok i undersøkinga.
27.03.2015
Formannskapet vedtok 18. mars å leggje framlegg til reguleringsplan Hovund 105/7 ut på høyring.

Tokkehallen - vedlikehald og opningstider

26.03.2015
påske
Tokkehallen vil ha opent måndag 30. og tysdag 31. mars til vanlege tider. Onsdag 1/4 er hallen stengt tom 2.påskedag.

Frå FREDAG 27.MARS VIL DET IKKJE VERE ANLEDNING TIL Å DUSJE FØR ETTER PÅSKE grunna vedlikehald.

GOD PÅSKE!
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 06 25 55
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

--------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING