MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
23.09.2014
RenoVest
Det er tid for jakt og RENOVEST får ein del spørsmål om mottak av slakteavfall frå hjortevilt. RENOVEST tek ikkje i mot slikt eller anna slakteavfall.
01.10.2014
Med dette blir det lyst ut legatmidlar frå Tokke-legatet. Personar heimehøyrande i Tokke kommune kan søkje legatmidlar til fylgjande føremål:
01.10.2014
Fiberkabel
Post og teletilsynet har gjeve Tokke kommune 500 000,- i tilskot til utbygging av breiband i områda Vistad, Gullkopp, hyttebyen, Åsland og Buøy.
29.09.2014
I år som i fjor sommarferie arrangerte Tokke bibliotek lesekampanje.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

     
Vest-Telemark
Brosjyre 2014
Kanalmagasin
2014

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING