MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
24.10.2014
15.-16.november på Dalen/Tokke kommune
24.10.2014
Kontorlandskap
Tokke kommune inviterar med dette næringsdrivande, politikarar og andre som har interesse i temaet, til miniseminar på kulturhuset torsdag 30. oktober kl. 18.00.
24.10.2014
I medhald av §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova (pbl), og etter oppdrag frå hytteeigarar i området, varslar vi at det skal setjast i gong detaljreguleringsarbeid på delar av gnr/bnr 105/7 i Botnedalen.
09.10.2014
01.10.2014
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING