MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
24.10.2014
15.-16.november på Dalen/Tokke kommune
31.10.2014
Kommunen oppmodar om at ferdsel på strekningen Lårdal brygge og utover Strandine vert avgrensa til kun naudsynt ferdsel fram til tysdag 4. november.

24.10.2014
I medhald av §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova (pbl), og etter oppdrag frå hytteeigarar i området, varslar vi at det skal setjast i gong detaljreguleringsarbeid på delar av gnr/bnr 105/7 i Botnedalen.
23.10.2014
Barn i Tokke
Kommunestyret vedtok i møte 14.10.2014 barne- og ungdomsplan 2014 – 18.
09.10.2014
01.10.2014
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING