MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
15.06.2015
Kommunestyret i Tokke kommune gjorde sommaren 2014 vedtak om å ta imot 20 flykningar i perioden 2014 -2016. Kommunen har gjort avtale og inngått eit samarbeid med Telemark lys for å fylja opp vedtaket på best mogleg måte.
14.07.2015
Reguleringsplan Svivom 1
Kommunestyret vedtok i møte 16. juni endring av reguleringsplan for Svivom I – 123/9 på Skafsåheia.
03.07.2015
Oftejordet skileik
Formannskapet i Tokke vedtok i møte 10.06.2015 å leggje framlegg til revidert plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Tokke kommune 2016 - 2020 ut til offentleg ettersyn.
03.07.2015
Storaure i Tokke
Med bakgrunn i NINA Rapport 1050: 'Ferksvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet' er det sett ned ei arbeidsgruppe for å gjennomføre strakstiltak.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 06 25 55
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

--------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING