MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
23.06.2015
Tokke kommunehus har behov for sommarvikar.
03.07.2015
Oftejordet skileik
Formannskapet i Tokke vedtok i møte 10.06.2015 å leggje framlegg til revidert plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Tokke kommune 2016 - 2020 ut til offentleg ettersyn.
03.07.2015
Med bakgrunn i NINA Rapport 1050: 'Ferksvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi og Bandakdeltaet' er det sett ned ei arbeidsgruppe for å gjennomføre strakstiltak.
30.06.2015
Morsmålslærarstilling i Tigrinja er ledig ved Tokke skule. Stillingsstorleik er inntil 20%, engasjement.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

   
 
 
     

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 06 25 55
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

--------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING