MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt

Stenging av vasstilførsel

16.09.2014
Vasstilførselen vert stengt for området Lio og vestover mot Vistad samt Huvestad torsdag 18. september mellom 9.00 og 15.00. Åslandsreinane, Lio - Prestegarden samt Øvrebø vil bli utan vatn mellom 12.00 og 14.00. Årsaka er igangsetjing av ny vassleidning etter rehabilitering av leidningstrekket Lio - Prestegarden. Ved spørsmål kan publikum ta kontakt med Teknisk etat.
12.09.2014
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 er framlegg til endring av detaljregulering for Svivom I, gbn. 123/9, lagt ut til offentleg ettersyn.
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Tokke

 

     
Vest-Telemark
Brosjyre 2014
Kanalmagasin
2014

 

 Viktige Telefonnummer:
   
35 07 52 00
Kommunehuset:
Legevakt: 35 07 55 60
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) 976 89 403
   
Brann:  110
Politi:

 112

Ambulanse:  113

 

------------------------------------------------------------------

KUNNGJERINGAR OG SAKER PÅ HØYRING