Det er i år ein spesiell situasjon med dårleg is på dei fleste vatn. Vi ber difor deissom ferdast på isane vera spesielt merksame på dette og sjekk www.iskart.no og www.varsom.no 

God tur!

Statkraft Energi AS, 3880 Dalen, tlf. 35 07 95 00

 

isbilde.JPG