Jarand Felland er ordførar i kommunestyreperioden 2019 - 2023

Ordføraren er leiar for kommunestyret og formannskapet. I kommunestyret i Tokke er det totalt 21 medlemmar frå Senterpartiet (9), Arbeidarpartiet (8), Miljøpartiet dei Grøne (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Sosialistisk Venstreparti (1). Tokke formannskap har 7 medlemmer.

Ordførar og varaordførar er dei som ofte representerer kommunen i ulike møter.

Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon. Hugs at epostar og annan post blir handsama i samsvar med lov om offentlegheit i forvaltninga.

Ynskjer du møte med oss, ta gjerne kontakt på førehand, så er du sikker på at vi er på kontoret når du kjem.

Fylg oss gjerne på Facebook!

Ordførarar i Mo herad 1837 - 1964

1838-43_prost_wettergren_250x335.jpg

1838 - 1843 P.B Wettergreen

 

1844_1846_talleiv_tarjeisen_lcvig_250x339.jpg

1844 - 1845 Talleiv Tarjeisen Løvig 

 

1847 - 1855 Aanund Knudsen Mostøyl (Ingen foto)

 

1856_1867_olaf_o_storaaslid_250x339.jpg

1856 - 1867 Olaf Storåslid 

 

1868 - 1870 Aanund Knudsen Mostøyl (Ingen foto)

 

1871-1884_olav_johnsen_midtbc_250x339.jpg

1871 - 1884 Olav Johnsen Midtbø

 

1885-87_1890-92_olav_l_felland_250x339.jpg

1885 - 1887 og 1890 - 1892 Olav L. Felland

 

1888-89_1901-04_gjermund_o_holten_250x339.jpg

1888 - 1889 og 1901 - 1904 Gjermund O. Holten

 

1892_1900_olav_o_brattestaa_250x339.jpg

1893 - 1900 Olav O. Brattestå

 

1905_1910_dreng_o_nordjore_250x339.jpg

1905 - 1910 Dreng Nordjordet

 

1911-13_1917-19_steinar_gj_aamdal_250x339.jpg

1911 - 1913 og 1917 - 1919 Steinar  Gj. Aamdal

 

1914-1916_olav_o_bergland_250x339.jpg

1914 - 1916 Olav O. Bergland

 

1920-22_1929-31_aamund_tveito_250x339.jpg

1920 - 1922  og 1929 - 1931 Aasmund Tveito

 

1923-28_1932-37_jon_vistad_250x339.jpg

1923 - 1928 og 1932 - 1937 Jon Vistad

 

1938_1941_olav_g_nystad_250x339.jpg

1938 - 1941 Olav G. Nystad

 

1945_olav_koldkjenn_250x339.jpg

1945 (førebels) Olav Koldkjenn

1946-47_1952-64_tarjei_bekk_250x339.jpg

1946 - 1947 og 1952 - 1964 Tarjei Bekk

 

1948-1951_Olaus_g_johre_250x339.jpg

1948 - 1951 Olaus G. Johre

 

 

 

Ordførarar i Lårdal 1837 - 1964 (under arbeid)

1838-43_prost_wettergren_250x335.jpg

1838 - 1843 Prost Bendt Wettergren