Jarand Felland er ordførar i kommunestyreperioden 2019 - 2023

Ordføraren er leiar for kommunestyret og formannskapet. I kommunestyret i Tokke er det totalt 21 medlemmar frå Senterpartiet (9), Arbeidarpartiet (8), Miljøpartiet dei Grøne (2), Kristeleg Folkeparti (1) og Sosialistisk Venstreparti (1). Tokke formannskap har 7 medlemmer.

Ordførar og varaordførar er dei som ofte representerer kommunen i ulike møter.

Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon. Hugs at epostar og annan post blir handsama i samsvar med lov om offentlegheit i forvaltninga.

Ynskjer du møte med oss, ta gjerne kontakt på førehand, så er du sikker på at vi er på kontoret når du kjem.

Fylg oss gjerne på Facebook!