Kva vi kan hjelpe deg med

 • Råd og bistad i samband med etablering av verksemd.
 • Tilskot og stønadsordningar.
 • Bistand til vidareutvikling av verksemd.
 • Bistand i dialog med andre verksemder i kommunen og regional/ statlig myndighet.
 • Fakta om Tokke og det lokale næringsliv.
 • Bidra til å finne rett kompetanse frå ulike tilbydere, til dømes kurs. 
 • Informasjon om ledige tomter eller næringslokaler.

 

Start opp

Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om ei felles etablerarteneste. Det er ein førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Sjå meir på Start opp si eiga nettside her.

StartOpp_logo_Rgb_3.png

Har du ledige næringsbygg for utleie eller sal?

Tokke kommune har for tida ikkje eigne ledige næringslokaler. 

Men, me ynskjer å ha ei oversikt over ledig næringsbygg og inviterer verksemder til å sende informasjon om dette til oss. Vi kan legge ut lenke til annonser eller kontaktinfo på denne sida og så må den enkelte aktør kontakte dykk direkte. Vi håper det kan vere til nytte for dykk som har ledig næringslokale og samstundes vil det vere nyttig for oss å formidle vidare i samband med etableringar eller utviding av eksisterande verksemder.

Send til: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Oversikt over ledige næringsbygg i Tokke kommune

Ledige lokalar i Sentrumsbygget, Dalen

 • Stort rom med tekjøkken ca. 70 m2 - Toalett i gangen
 • Kontorsuite med to kontor ca. 40m2 - Toalett på gangen
 • Stor kontorsuite med eige toalett ca. 110 m2, eit kontor på 25 m2, i tillegg er det to cellekontor på ca. 12 m2 kvar, og eit rom (utan vindu) på ca. 25 m2.
 • I tillegg er det eit fellesområde på ca. 30 m2+ toalett ,10m2 .

Eit av cellekontora er p.t. utleigd på dagleg basis.

 • I tillegg er det eit lokale i 1. etasje (gamle frisørsalongen) som er utleigd til Din Mobile Optiker, men som berre brukar lokala ein dag kvar 3. veke. Dersom avtale med fast leigetakar kan denne avtalen seies opp på kort varsel. Totalt areal på 59 m2- med eit stort og eit lite rom, pluss bakrom og toalett.

Kontakt:

Åsmund Stenseth

Sentrumsbygg Dalen AS

979963440 MVA

Hotellvegen 13, 3880 Dalen

E-post: as@openit.com

Mobil: 915 50 890

Stort rom med tekjøkken 1.jpg Stort rom med tekjøkken 2.jpg

Kontorer 40 kvm største rom_400x300.jpg Kontorer 40 kvm minste rom_400x300.jpg

 

 

Hotellvegen 16 sentralt på Dalen

Vi har for tiden ledige kontorlokale til leie i trivelig kontorfellesskap med felles matrom og mulighet for leie av møterom.

Det er også ledig lagerareal i underetasjen med egen inngang.  

Kontakt:

Anneken tlf. 91379142, mail: anneken@dalenrekneskap.no eller

Olav tlf. 91518005, mail:  olav.johre@johrerevisjon.no

Nyttig info