Kva vi kan hjelpe deg med

  • Råd og bistad i samband med etablering av verksemd.
  • Tilskot og stønadsordningar.
  • Bistand til vidareutvikling av verksemd.
  • Bistand i dialog med andre verksemder i kommunen og regional/ statlig myndighet.
  • Fakta om Tokke og det lokale næringsliv.
  • Bidra til å finne rett kompetanse frå ulike tilbydere, til dømes kurs. 
  • Informasjon om ledige tomter eller næringslokaler.

 

Start opp

Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om ei felles etablerarteneste. Det er ein førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Sjå meir på Start opp si eiga nettside her.

StartOpp_logo_Rgb_3.png

Har du ledige næringsbygg for utleie eller sal?

Tokke kommune har for tida ikkje eigne ledige næringslokaler. 

Men, me ynskjer å ha ei oversikt over ledig næringsbygg og inviterer verksemder til å sende informasjon om dette til oss. Vi kan legge ut lenke til annonser eller kontaktinfo på denne sida og så må den enkelte aktør kontakte dykk direkte. Vi håper det kan vere til nytte for dykk som har ledig næringslokale og samstundes vil det vere nyttig for oss å formidle vidare i samband med etableringar eller utviding av eksisterande verksemder.

Send til: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Oversikt over ledige næringsbygg i Tokke kommune

Hotellvegen 16 sentralt på Dalen.

Vi har for tiden ledige kontorlokale til leie i trivelig kontorfellesskap med felles matrom og mulighet for leie av møterom.

Det er også ledig lagerareal i underetasjen med egen inngang.  

Ta kontakt med:

Anneken tlf. 91379142, mail: anneken@dalenrekneskap.no eller

Olav tlf. 91518005, mail:  olav.johre@johrerevisjon.no

Nyttig info