Kva vi kan hjelpe deg med

  • Råd og bistad i samband med etablering av verksemd.
  • Tilskot og stønadsordningar.
  • Bistand til vidareutvikling av verksemd.
  • Bistand i dialog med andre verksemder i kommunen og regional/ statlig myndighet.
  • Fakta om Tokke og det lokale næringsliv.
  • Bidra til å finne rett kompetanse frå ulike tilbydere, til dømes kurs. 
  • Informasjon om ledige tomter eller næringslokaler.

 

Start opp

Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om ei felles etablerarteneste. Det er ein førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Sjå meir på Start opp si eiga nettside her.

StartOpp_logo_Rgb_3.png

Næringsbygg

Tokke kommune eig næringsbygga Tokkestad på Dalen. Dette er to store industribygg på totalt 1500 m2 , der eine delen er produksjonslokale for tidlegare Dalen Mekaniske og det andre bygget eit lagerlokale, der ein del er isolert. Me ynskjer fyrst og fremst at bygga fyllast med nye arbeidsplassar og aktivitet, og har alt fått fleire henvendingar om leige og bruk.

Gnr. bnr. 24/79 Tokkestad vest vil kome for salg. Ta akontakt med Samfunns- og næringsutviklaren. 

Tokkestad

   Gnr. Bnr 24/128 Tokke stad III delar av bygget er ledig for leige.

Tokkestad1_399x300.jpg

Nyttig info