Idrettshallen kan delast av i 3 delar. Hallen har oppmerking til fotball, basket, handball, ribbeveggar og mykje anna utsyr til aktivitet og leik.

Bruk av idrettsanlegga/bygga til idrett/trim er gratis for alle lag og foreningar i Tokke kommune.

Spinningrom

Spinningrommet har 10 syklar og ein sykkel til instruktør. Spinningsommet blir bruka til bedriftsspinning og faste spinningtimar gjennom IL Tokke.

Sjå IL Tokke for ledig spinningtimar og elektronisk påmelding.

Skjotebane

Miniatyrskjotebane som Tokke skyttarlag og Tokke pistolklubb driftar saman. Det er ein 15 meters innandørs bane med elektroniske skiver.

Den er ope for skjoting i vinterhalvåret kvar onsdag kl. 18.00-20.00. Startar i Desember.

Kontakt Tokke Skyttarlag

Morten Berge Frantzen mob. 915 69 344

Kontakt Tokke Pistolklubb

Nils Olav Lio mob. 902 21 662