Listeforslag frå partia blir fortløpande lagt ut til offentleg ettersyn. 
Frist for å levere listeforslag er 31 mars 2023 kl 12:00.

Listeforslag kan du sende ved å nytte valdirektoratet si elektroniske løysing eller ved å sende inn på papir.

 

Innkomne listeforslag:

Tokke Kristeleg folkeparti

Tokke Miljøpartiet dei grøne

Tokke Sosialistisk Venstreparti

Tokke Senterparti

Tokke Arbeiderparti

Tokke Høgre

 

Mal for innlevering av listeforslag på papir:

 

Opprette elektronisk listeforslag: