Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti
1. Hilde Alice Vågslid  1. Gunn Siri Haugan Vindal (perm)
2. Kjell Magne Grave 2. Tom Ivar Gullseth
3. Mette Lillegård 3. Tove Palmork Haavelmoen
  4. Anette Surtevju
  5. Solbjørg Frantzen
  6. Peder Lind Vistad

 

Senterpartiet/Miljøpartiet Dei Grøne
1. Jarand Felland 1. John Gunnar Staver
2. Solveig Benedikte Nes 2. Sverre Bakke
3. Laila Karlsen Taraldlien 3. Britt Eide Lio
4. Thor Arne Heggtveit 4. Ellen Ofte Jakobsen
  5. Geir Arild Djuve
  6. Anne Vadder Midtbø