Arbeiderpartiet/Sosialistisk venstreparti
1. Hilde Alice Vågslid
2. Kjell Magen Grave
3. Mette Lillegård

 

Senterpartiet/Miljøpartiet Dei Grøne
1. Jarand Felland
2. Solveig Benedikte Nes
3. Laila Karlsen Taraldlien
4. Thor Arne Heggtveit