Helsing frå ordføraren

Kjære nye innbyggjar, tusen takk for at du har vald å flytte til oss i Tokke kommune.
Me håpar du vil finne deg godt til rette. Me ynskjer å vera gjestfrie – og vil at du skal føle deg velkomen i din nye heimkommune.
Frivillige lag er eit viktig grunnlag for at det er kjekt å bu i Tokke kommune. I kommunen har me mange titalls lag.
Her er det mange eldsjeler som legg ned mykje dugnadstid for å gje gode tilbod til deg og meg, skape sosiale møteplassar og utvikle lokalsamfunnet.
Ved å bli med i eit slikt lag blir ein lett kjent med andre trivelege Tokke-folk.
I dei seinare åra har reiselivet i Tokke hatt ein solid vekst. I dagens
Instagram-samfunn, der bilete seier meir enn 1000 ord, ser folk kor eventyrleg
natur og kultur vi har.

Det må du utforske.

Velkomstpakke

Er du ny innbyggjar i Tokke kommune kan du få tilsendt ei velkomstpakke så du kan gjere deg kjend med kommunen og tilbod som finst.

 • Viktige telefonnummer
 • Introduksjon til diverse idretts - og kulturtilbod med ein gratisperiode
 • Turkart
 • Næringsbrosjyra
 • Det gode liv i Tokke brosjyra

For å få tilsendt velkomstpakke, ta kontakt med Tokke kommune, resepsjonen

tlf. 35 07 52 00, eller epost: resepsjonen@tokke.kommune.no

 

Fordelar med Tokke

 • Gratis hustomter
 • Full barnehagedekning - løpande opptak
 • Næringsfond - etableringsstøtte
 • Landbrukstilskot
 • Ingen bilkø = Meir TID til det du har lyst
 • Gratis treningstilbod 
 • Låge straumprisar
 • Fantastiske naturstiar sommar og vinter
 • Vest - Telemark vidaregåande
 • Eit levande og konsentrert kommunesenter med gåavstand til viktige funksjonar
 • Aktive grender
 • Gode kulturtilbod med framifrå kulturskule, bibliotek, treningstilbod og frivillige lag og organisasjonar
 • Kommunal utleie av småviltjakt

Idrett og friluftsliv

Idrett

Tokke har eit godt og variera idrettstibod gjennom Idrettslaga og Friskliv.

Les meir her.

Friluftsliv

Friluftslivet i Tokke er knytt til natur som spenner frå høgfjell til Telemarkskanalens vassveg. Som del av Vandre Telemark er det utarbeida flotte kart og merkte turstiar i kommunen. Blant dei meir kjente er turen frå Eidsborg til Lårdal, Lårdalsstigen, ein spektakulær turveg langs fjellkanten av Telemarkskanalen.

Les meir her.

Fritid i Tokke

Me har mange lag og organisasjonar i Tokke kommune, dette er ein ypperleg plass å møte sambygdingar og skape nye bekjentskap. Anbefalar å kikke på lista og ta kontakt med eit eller fleire som er av interesse og bli med på sosiale arrangement og vere med å byggje eit felleskap saman.

Lag og organisasjonar i Tokke kommune

Kultur, idrett og fritid

Transport

Buss

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for strategisk planlegging og drift av lokal kollektivtransport og skuleskyss.

Lokalruter

Skuleskyss

Meir informasjon på farte.no

Taxi

Tokke taxisentral  mob. 909 71 909

Øvre Vinje Taxi mob. 992 78 757

Flexiruter

Flexiruter er bestillingstransport frå heimen til sentrum og heim igjen, og er en del av det ordinære kollektivtilbodet

Flexiruter Tokke

Viktige telefonnummer

Legekontor tlf.  35 07 55 60
Legevakt tlf. 116 117 
Vatn og avlaup vakttelefon  mob. 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd) mob. 976 89 403
Brannvakt 24/7 mob. 99202511 brann@tokke.kommune.no
   
Brann   110
Politi  112
Ambulanse  113