Tilbod

 • Innledande samtale
 • Utmåling av synsfeil
 • Kontroll av samsyn
 • Inspeksjon av ytre og indre øye
 • Trykkmåling
 • Konklusjon
 • Synsundersøking

 

Hjelp med valg av brille

 •  Komplette enkelstyrke
 •  Komplette progressive 
 •  Komplette arbeidsprogressive  
 •  Solbrille med styrke