Tlf sentralbord: 35075200
Epost til kommunen: postmottak@ tokke.kommune.no
Åpningstider servicetorget: 08:00 - 15:30

Viktige telefonar
Legevakt: 116 117
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd): 976 89 403
Brannvakt 24/7: 99202511 | brann@tokke.kommune.no
   
Brann  110
Politi 112
Ambulanse 113