Postadresse:

Tokke Kommune, Postmottak, Storvegen 60, 3880 dalen

Tlf sentralbord: 35075200
Epost til kommunen: postmottak@tokke.kommune.no
Åpningstider servicetorget: 08:00 - 15:30

Ordførar

Jarand Felland

Tlf. 35 07 53 29

Mob. 975 91 778

Epost. jarand.felland@tokke.kommune.no

Rådmann

John Kleiv

Tlf. 35 07 52 01

Mob. 474 68 921

Epost. john.kleiv@tokke.kommune.no

 

Viktige telefonar
Legevakt: 116 117
Vatn og avlaup vakttelefon: 992 02 505
Tokke Jegerkorps (Viltnemd): 976 89 403
Brannvakt 24/7: 99202511 | brann@tokke.kommune.no
   
Brann  110
Politi 112
Ambulanse 113