Ordførar og kommunedirektør

Ordørar Jarand Felland
Telefon 35 07 53 00
Mobil 97 59 17 78
e-post jarand.felland@tokke.kommune.no 

Kommunedirektør Finn Arne Askje
Telefon 35 07 52 01
Mobil 95 07 66 37
e-post finn.arne.askje@tokke.kommune.no 

 


 

 

Sentraladministrasjonen

Sentralbord Tokke kommunehus
Telefon 35 07 52 00
e-post resepsjonen@tokke.kommune.no 

Organisasjonssjef Niina Virpi Maarit Urbø
Telefon 35 07 52 02
Mobil 98 82 83 39
e-post niina.urbo@tokke.kommune.no 

Rådgjevar Olav Bjørn Bakken
Telefon 35 07 52 19
Mobil 90 05 49 78
e-post olav.bjorn.bakken@tokke.kommune.no 

Arkivleiar Anette Rattfelt
Telefon 35 07 52 17 
Mobil 48 14 82 63
e-post anette.rattfelt@tokke.kommune.no

Arkivmedarbeidar Ann Kristin Holter Underdal
Telefon 35 07 52 05
Mobil 97 14 45 33
e-post ann.kristin.underdal@tokke.kommune.no 

Personalkonsulent Siv Ella Bekk
Telefon 35 07 52 04
Mobil 94 05 90 79
e-post sivella.bekk@tokke.kommune.no 

Konsulent Anne Berit Helgesen
Telefon 35 07 52 03
Mobil 94 03 75 26
e-post anne.berit.helgesen@tokke.kommune.no 

Konsulent May Britt Brubakk
Telefon 35 07 52 00
Mobil 90 61 66 79
e-post may.britt.brubakk@tokke.kommune.no 

Økonomiavdelinga

Økonomisjef Magne Sturød
Telefon 35 07 52 14
Mobil 95 88 84 88
e-post magne.sturod@tokke.kommune.no 

Økonomirådgjevar Tonje Kathrine K Felland
Telefon 35 07 52 15
Mobil 95 21 14 95
e-post tonje.felland@tokke.kommune.no 

Økonomikonsulent Silje S. K. Heggard
Telefon 35 07 52 12
Mobil 91 60 15 17
e-post silje.heggard@tokke.kommune.no 

Konsulent Ragnhild Rinden
Telefon 35 07 52 13
e-post ragnhild.rinden@tokke.kommune.no 

Oppvekst, kultur og idrett

Kommunalsjef Tone Lunde Skaalen
Telefon 35 07 52 20
Mobil 97 17 14 06
e-post tone.lunde.skaalen@tokke.kommune.no 

Pedagogisk rådgjevar Hilde Øyane
Telefon 35 07 52 29
Mobil 97 51 67 40
e-post hilde.oyane@tokke.kommune.no

Integreringskoordinator Jorunn Selstø
Telefon 35 07 52 26
Mobil 91 71 26 88
e-post jorunn.selsto@tokke.kommune.no

Integreringskonsulent Trine Storlien Sørensen
Telefon 35 07 52 21
Mobil 99 29 75 86
e-post trine.sorensen@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Telefon 35 07 52 47
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Prosjektleiar Merethe Jørgensdottir Reinskås
Telefon 35 07 52 47
Mobil 91 17 47 89 
e-post merethejorgensdottir.reinskas@tokke.kommune.no

Rektor i kulturskulen Siri Møller-Holst
Telefon 35 07 52 28
Mobil 41 07 42 62
e-post siri.moller-holst@tokke.kommune.no

Inspektør i vaksenopplæringa Marie S. S. Wærmo
Telefon 35 07 53 03
Mobil 95 82 44 32
e-post marie.salmelid.solbekk.waermo@tokke.kommune.no 

 

Tokke skule

Rektor Per-Arthur Romberg Hanssen
Mobil 99 26 64 65
Epost per-arthur.romberg.hanssen@tokke.kommune.no 

Inspektør Mona Seltveit
Telefon 35 07 53 20
Mobil 91 69 91 48
Epost mona.skaufel.seltveit@tokke.kommune.no 

Konsulent Anne Marit Roholdt
Telefon 35 07 53 10
Mobil 94 03 53 05
Epost anne.marit.roholdt@tokke.kommune.no

SFO
Telefon 35 07 53 14
Mobil 99 72 25 86
 

Høydalsmo skule

Rektor Dordi Fosse Didriksen
Telefon 35 07 56 01
Mobil 92 21 66 08
e-post dordi.iren.fosse.didriksen@tokke.kommune.no 

Inspektør Aslaug Helene Erikstad
Telefon 35 07 56 02
Mobil 90 61 77 71
e-post aslaug.helene.erikstad@tokke.kommune.no

Konsulent Heidi S Bleikelia
Telefon 35 07 56 05
Mobil 92 60 41 33
e-post heidi.bleikelia@tokke.kommune.no       

SFO 
Mobil 97 47 79 24

Dalen barnehage

Styrar Mona Båtnes
Telefon 35 07 52 72
Mobil 95 90 11 12
e-post mona.batnes@tokke.kommune.no

Ass styrar Hilde Kabbe Berdalen
Telefon 35 07 52 71
Mobil 97 11 98 68 
e-post hilde.kabbe.berdalen@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Høydalsmo barnehage

Styrar Dagny Skjelbreid
Mobil 40 91 24 40
Mobil 47 66 24 20
e-post dagny.skjelbreid@tokke.kommune.no

Byrte barnehage

Avdelingsleiar Beate Lippert
Mobil: 47 67 00 08
e-post: beate.lippert@tokke.kommune.no 

Åmdals Verk barnehage

Avdelingsleiar Kristine Berthelsen
Mobil 41 02 15 63
e-post kristine.berthelsen@tokke.kommune.no

Omsorg

Kommunalsjef for helse og omsorg Ann Wraa
Telefon 35 07 55 01
Mobil 97 02 14 22
e-post  ann.wraa@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Institusjon Ragna Iren Grave
Telefon 35 07 55 31
Mobil 48 04 85 84
e-post  ragna.iren.grave@tokke.kommune.no

Assisterande avdelingsleiar Elisabeth Tveito
Telefon 35 07 55 31
e-post elisabeth.tveito@tokke.kommune.no

Tokke helsesenter, Institusjon
Telefon 35 07 55 83

Tildelingskontoret
Telefon 35 07 55 74

Avdelingsleiar Heimetenesta Silje Andrea Kyrkjebø
Telefon 35 07 55 21
Mobil 47 39 99 88
e-post  silje.andrea.kyrkjebo@tokke.kommune.no

Assisterande avdelingsleiar heimetenesta Astrid Kvaale
Mobil 91 79 25 23
e-post astrid.kvaale@tokke.kommune.no

Omsorgsenteret
Telefon 35 07 55 24

Avdelingsleiar PU May Anette Brattestå Sollie
Telefon 35 07 55 22
Mobil 97 10 90 01
e-post may.anette.brattesta.sollie@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Kjøkken Solveig Andrea Oppebøen
Telefon 35 07 55 03
e-post solveig.oppeboen@tokke.kommune.no

Rådgjevar Marit Haukom Bråstøyl
Mobil 90 47 19 28
e-post marithaukom.brastoyl@tokke.kommune.no

Konsulent Marit Seltveit
Telefon 35 07 55 02
Mobil 99 20 25 04
e-post marit.seltveit@tokke.kommune.no

Helse

Legekontoret
Telefon 35 07 55 60

Helsestasjonen
Telefon 35 07 55 50

Kommunalsjef for helse og omsorg Ann Wraa
Telefon 35 07 55 01
Mobil 97 02 14 22
e-post ann.wraa@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Helse Evy Katrin Aamlid
Telefon 35 07 55 30
Mobil 41 10 09 75
e-post  evy.katrin.aamlid@tokke.kommune.no

Helsesjukepleiar Ingunn Nygård Ståland
Mobil 91 00 44 43

Helsesjukepleiar Anne Midtgarden
Mobil 90 89 37 86

Sjukepleiar Hildegunn Håland
Mobil 47 60 38 08

Fysioterapeut Jette Bergfjord
Telefon 35 07 55 55
Mobil 46 93 14 27
e-post  jette.bergfjord@tokke.kommune.no   

Fysioterapeut Mari Svendsen
Mobil 97 42 25 51
e-post mari.svendsen@tokke.kommune.no

Ergoterapeut Ann Katrine Totland Kristiansen
Mobil 98 64 35 29
e-post ann.katrine.totland.kristiansen@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Telefon 35 07 55 50
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Jordmor Lise Skolås
Telefon 35 07 55 53
Mobil 90 91 05 78
e-post lise.skolas@tokke.kommune.no

 

Plan, næring og kultur

Kommunalsjef Knut Erik Paulsen
Telefon 35 07 52 47
Mobil 90 52 85 86
e-post knuterik.paulsen@tokke.kommune.no

Landbruksrådgjevar Gunnhild Helene Breiland
Telefon 35 07 52 42
Mobil 92 61 08 24
e-post gunnhild.breiland@tokke.kommune.no

Skog- og utmarksrådgjevar Morten Elgaaen
Telefon 35 07 52 44
Mobil 97 02 26 25
e-post morten.elgaaen@tokke.kommune.no 

Byggesakshandsamar Irina Telnes
Telefon 35 07 52 41
Mobil 90 01 07 20
e-post irina.telnes@tokke.kommune.no

Arealplanleggar Jenny Fetveit
Mobil 91 64 97 92
Epost jenny.fetveit@tokke.kommune.no 

Nærings- og samfunnsutviklar Åse Ingebjørg Flateland
Telefon 35 07 52 61
Mobil 91 72 13 65
e-post aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Kart- og oppmålingsingeniør Tommy Vadder Hansen
Telefon 35 07 52 43
Mobil 41 60 33 03
e-post tommy.vadder.hansen@tokke.kommune.no

Turistkonsulent Elisabeth Spockeli
Telefon 35 07 52 45
Mobil 47 68 11 30
e-post elisabeth.a.spockeli@tokke.kommune.no 

Rådgjevar kultur og idrett Jan Olav Hemsing
Telefon 35 07 52 28
Mobil 90 72 49 81
e-post jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no

 


 


 

Teknisk

Teknisk sjef Arvid Moen
Mobil 47 64 06 25
e-post arvid.moen@tokke.kommune.no

Eigedomsforvaltar Andreas Brubakk
Telefon 35 07 52 65
Mobil 47 45 98 82
e-post andreas.brubakk@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar uteseksjonen Tore Gjerlid
Telefon 35 07 53 15
Mobil 99 61 65 01
e-post tore.gjerlid@tokke.kommune.no

Konsulent Liv Ellen Beck
Telefon 35 07 52 63
Mobil 48 27 06 29
e-post liv.ellen.beck@tokke.kommune.no

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Telefon: 35 06 23 00

Support kan meldast her.
e-post: support@vtds.no
Telefon: 99 20 25 19

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
e-post: grunde.seltveit@vtds.no
Telefon: 97 54 08 46

 

Om:

Vest-Telemark Driftsenter er eit §27 samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid. Er organisert desentralisert med kontor i kvar kommune.

Samarbeidsavtalen utgjer saman med vedtektene og bestemmelsane i kommuneloven § 27den formelle plattforma for verksemda, og regulerer kommunane sine rettar og plikter, samt tilhøvet til dei tilsette.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.

 

VTDS_farge[2].PNG