Ordførar og kommunedirektør

Jarand Felland Ordførar 35 07 53 00/975 91 778 jarand.felland@tokke.kommune.no
Finn Arne Askje Kommunedirektør 35 07 52 01/950 76 637 finn.arne.askje@tokke.kommune.no

 


 

 

Sentraladministrasjonen

Organisasjonssjef                    Niina Laaksonen 35 07 52 02/988 28 339 niina.laaksonen@tokke.kommune.no
Rådgjevar                                 Olav Bjørn Bakken 35 07 52 19/900 54 978      olav.bjorn.bakken@tokke.kommune.no
Personalkonsulent                Siv Ella Bekk 35 07 52 04 sivella.bekk@tokke.kommune.no
Arkivleiar                                   Britt Vågslid 35 07 52 05        britt.vagslid@tokke.kommune.no
Konsulent                                Marit Seltveit 35 07 52 03/992 02 504    marit.seltveit@tokke.kommune.no
Konsulent                                May Britt Brubakk 35 07 52 00/906 16 679    may.britt.brubakk@tokke.kommune.no
Konsulent                                Heidi S Bleikelia 35 07 52 04/926 04 133     heidi.bleikelia@tokke.kommune.no

Økonomiavdelinga

Økonomisjef                                  Tjøstov Djuve 35 07 52 11/918 40 562             tjostov.djuve@tokke.kommune.no
Økonomirådgjevar                      Tonje Kathrine K Felland 35 07 52 15/952 11 495     tonje.felland@tokke.kommmune.no
Konsulent                                    Ragnhild Rinden 35 07 52 13/992 23 716    ragnhild.rinden@tokke.kommune.no

Oppvekst, kultur og idrett

Kommunalsjef                                                                       Tone Lunde Skaalen 35 07 52 20/971 71 406   tone.lunde.skaalen@tokke.kommune.no
Flyktningkonsulent                                                                Jorunn Selstø 35 07 52 26/917 12 688      jorunn.selsto@tokke.kommune.no
Kulturskulerektor                                                                    Jan Olav Hemsing 35 07 52 08/907 24 981         jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no
Konsulent                                                                                Hasse Samahle 35 07 52 24/479 18 890      hasse.samahle@tokke.kommune.no
Pedagogisk rådgjevar                                                            Hilde Øyane 35 07 52 29/975 16 740           hilde.oyane@tokke.kommune.no
Konsulent                                                                                    Alice Haukelidsæter 472 82 722   alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Tokke skule

Rektor                                                                Knut Haugan 35 07 53 11/900 56 086                          knut.haugan@tokke.kommune.no
Konsulent                                                               Anne Marit Roholdt 35 07 53 10/940 35 305  anne.marit.roholdt@tokke.kommune.no
Inspektør                                                        Øystein Tjønn Jacobsen 35 07 53 20/                oysteintjonn.jacobsen@tokke.kommune.no
SFO 35 07 53 14

Høydalsmo skule

Rektor                                                       Dordi Iren Fosse Didriksen 35 07 56 01/922 16 608                 dordi.iren.fosse.didriksen@tokke.kommune.no 
Inspektør                                                     Aslaug Helene T Erikstad 35 07 56 02/906 17 771   aslaug.helene.erikstad@tokke.kommune.no
Konsulent                                                     Heidi S Bleikelia 35 07 56 05/926 04 133
heidi.bleikelia@tokke.kommune.no       
SFO 974 77 924

Dalen barnehage

Avdelingsleiar                                                              Mona Båtnes 35 07 52 72/959 01 112     mona.baatnes@tokke.kommune.no
Ass avdelingsleiar                                                 Hilde Kabbe Berdalen 35 07 52 71/971 19 868           hilde.kabbe.berdalen@tokke.kommune.no
Konsulent                                                               Alice Haukelidsæter 472 82 722   alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Høydalsmo barnehage

Avdelingsleiar                                    Dagny E Skjelbreid 409 12 440/476 62 420       dagny.skjelbreid@tokke.kommune.no

Byrte barnehage

Avdelingsleiar                                             Solfrid Lio 906 16 606      solfrid.lio@tokke.kommune.no

Helse og omsorg

Legekontoret 35 07 55 60
Kommunalsjef                                                               Ann Wraa 35 07 55 01/970 21 422   ann.wraa@tokke.kommune.no
Avdelingsleiar Helse                                                  Evy Katrin Aamlid 35 07 55 30/411 00 975                 evy.katrin.aamlid@tokke.kommune.no
Avdelingsleiar Kjøkken                                             Solveig Andra Oppebøen 35 07 55 03/                solveig.oppeboen2tokke.kommune.no
Tildelingskontoret                 35 07 55 74
Konsulent                                                                Anne Berit Helgesen 35 07 55 02  anne.b.helgesen@tokke.kommmune.no
Tokke helsesenter  
Avdelingsleiar Institusjon                                            Ragna Iren Grave 35 07 55 31/480 48 584    ragna.iren.grave@tokke.kommune.no
Avd A 35 07 55 32
Avd B 35 07 55 25
Avd C, skjerma eining 35 07 55 88
Heimetenesta  
Avdelingleiar Heimetenesta                                      Silje Andrea Kyrkjebø 35 07 55 21/473 99 988                       silje.andrea.kyrkjebo@tokke.kommune.no
Omsorgsenteret 35 07 55 24
Åheim bufellesskap  
Avdelingsleiar PU                                                    May Anette B Sollie 35 07 55 22/971 09 001   may.anette.brattesta.sollie@tokke.kommune.no
Fysio- og ergoterapi  
Ergoterapeut                                                       Astrid Hegglid 35 07 55 42/994 02 314   astrid.hegglid@tokke.kommune.no
Fysioterapeut                                                         Jette bergfjord 469 31 427              jette.bergfjord@tokke.kommune.no       
Fysioterapeut                                                         Sigrid M Aarsland 35 07 55 44/476 53 192                          
Helsestasjonen 35 07 55 50
Fung  leiande helsesjukepleiar                                  Evy Katrin Aamlid  
Helsesjukepleiar                                                   Ingunn Nygård Ståland  
Helsesjukepleiarstudent                                            Anne Midtgarden 908 93 786
Sjukepleiar                                                                    Hildegunn Håland 476 03 808
Konsulent                                                                 Alice Haukelidsæter 35 07 55 50/472 82 722   alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no
Jordmor  
Jordmor                                                                       Lise Skolås 35 07 55 53/909 10 578            lise.skolas@tokke.kommune.no     
Psykiatri tenesta  
Fagleiar                                                                     Elin Erikstein 35 07 55 46/970 58 050    elin.erikstein@tokke.kommune.no

Plan, næring og teknisk

Kommunalsjef                                                   Gunhild Austjord 35 07 52 41/488 67 026   gunhild.austjord@tokke.kommune.no
Plan og næring  
Rådgjevar Arealplan                                          Knut Erik Paulsen 35 07 52 47/905 28 586      knuterik.paulsen@tokke.kommune.no
Rådgjevar Oppmåling                                       Tommy Vadder Hansen 35 07 52 43/416 03 303     tommy.vadder.hansen@tokke.kommune.no
Skog og utmarksrådgjevar                               Per Wraa 35 07 52 44/476 07 979   per.wraa@tokke.kommune.no
Jordbruksrådgjevar                                            Gunnhild Helene Breiland 35 07 52 42/926 10 824    gunnhild.breiland@tokke.kommune.no
Næring og samfunnsutviklar                            Åse Ingebjørg Falteland 35 07 52 61/917 21 365      aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no
Byggesakshandsamar
Geir Versto                                        
35 07 52 67/994 22 538    geir.versto@tokke.kommune.no
Reiselivskonsulent                                                 35 07 52 45/ @tokke.kommune.no
Teknisk  
Avdelingsleiar  VA                                            Wojtek Martin Kleka 35 07 52 66/41592977                                         w.kleka@tokke.kommune.no
Avdelingsleiar Eigedom                                   Andreas Brubakk 35 07 52 65/474 59 882             andreas.brubakk@tokke.kommune.no
Avdelingsleiar Uteseksjon                              Olav Mostøyl 35 07 52 69/992 02 510     olav.mostoyl@tokke.kommune.no
Konsulent                                                               Liv Ellen Bekk  35 07 52 63/                                   liv.ellen.beck@tokke.kommune.no

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Telefon: 35062300

Support kan meldast her.
e-post: support@vtds.no
Telefon: 99202519

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
e-post: grunde.seltveit@vtds.no
Telefon: 97540846

 

Om:

Vest-Telemark Driftsenter er eit §27 samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid. Er organisert desentralisert med kontor i kvar kommune.

Samarbeidsavtalen utgjer saman med vedtektene og bestemmelsane i kommuneloven § 27den formelle plattforma for verksemda, og regulerer kommunane sine rettar og plikter, samt tilhøvet til dei tilsette.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.

 

VTDS_farge[2].PNG