Ordførar og kommunedirektør

Ordørar Jarand Felland
Telefon 35 07 53 00
Mobil 97 59 17 78
e-post jarand.felland@tokke.kommune.no

Kommunedirektør Finn Arne Askje
Telefon 35 07 52 01
Mobil 95 07 66 37
e-post finn.arne.askje@tokke.kommune.no

 


 

 

Sentraladministrasjonen

Sentralbord Tokke kommunehus
Telefon 35 07 52 00
e-post resepsjonen@tokke.kommune.no

Organisasjonssjef Niina Laaksonen
Telefon 35 07 52 02
Mobil 98 82 83 39
e-post niina.laaksonen@tokke.kommune.no

Rådgjevar Olav Bjørn Bakken
Telefon 35 07 52 19
Mobil 90 05 49 78
e-post olav.bjorn.bakken@tokke.kommune.no

Arkivleiar Anette Rattfelt
Telefon 35 07 52 17 
Mobil 48 14 82 63
e-post anette.rattfelt@tokke.kommune.no

Personalkonsulent Siv Ella Bekk
Telefon 35 07 52 04
e-post sivella.bekk@tokke.kommune.no

Konsulent Britt Vågslid
Telefon 35 07 52 05
e-post britt.vagslid@tokke.kommune.no

Konsulent Anne Berit Helgesen
Telefon 35 07 52 03
Mobil 99 50 37 26
e-post anne.berit.helgesen@tokke.kommune.no

Konsulent May Britt Brubakk
Telefon 35 07 52 00
Mobil 90 61 66 79
e-post may.britt.brubakk@tokke.kommune.no

Økonomiavdelinga

Økonomisjef Tjøstov Djuve
Telefon 35 07 52 11
Mobil 91 84 05 62
e-post tjostov.djuve@tokke.kommune.no

Økonomirådgjevar Tonje Kathrine K Felland
Telefon 35 07 52 15
Mobil 95 21 14 95
e-post tonje.felland@tokke.kommune.no

Konsulent Ragnhild Rinden
Telefon 35 07 52 13
e-post ragnhild.rinden@tokke.kommune.no

Oppvekst, kultur og idrett

Kommunalsjef Tone Lunde Skaalen
Telefon 35 07 52 20
Mobil 97 17 14 06
e-post  tone.lunde.skaalen@tokke.kommune.no

Kulturrådgjevar Jan Olav Hemsing
Telefon 35 07 52 28
Mobil 90 72 49 81
e-post jan.olav.hemsing@tokke.kommune.no

Pedagogisk rådgjevar Hilde Øyane
Telefon 35 07 52 29
Mobil 97 51 67 40
e-post hilde.oyane@tokke.kommune.no

Integreringskoordinator Jorunn Selstø
Telefon 35 07 52 26
Mobil 91 71 26 88
e-post jorunn.selsto@tokke.kommune.no

Integreringskonsulent Trine Storlien Sørensen
Telefon 35 07 52 21
Mobil 99 29 75 86
e-post trine.sorensen@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Telefon 35 07 52 47
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Prosjektleiar Merethe Jørgensdottir Reinskås
Telefon 35 07 52 47
Mobil 91 17 47 89 
e-post merethejorgensdottir.reinskas@tokke.kommune.no

Rektor i kulturskulen Siri Møller-Holst
Telefon 35 07 52 28
Mobil 41 07 42 62
e-post siri.moller-holst@tokke.kommune.no

Inspektør i vaksenopplæringa Bente Jeannine Hovind
Telefon 35 07 53 03
Mobil 91 11 54 20
e-post BenteJeannine.Hovind@tokke.kommune.no

 

Tokke skule

Rektor Knut Haugan
Telefon 35 07 53 11
Mobil 90 05 60 86
e-post knut.haugan@tokke.kommune.no

Inspektør Øystein Tjønn Jacobsen
Telefon 35 07 53 20
e-post oysteintjonn.jacobsen@tokke.kommune.no

Konsulent Anne Marit Roholdt
Telefon 35 07 53 10
Mobil 94 03 53 05
e-post anne.marit.roholdt@tokke.kommune.no

SFO
Telefon 35 07 53 14
Mobil 99 72 25 86
 

 

 

 

 

 

Høydalsmo skule

Rektor Dordi Fosse Didriksen
Telefon 35 07 56 01
Mobil 92 21 66 08
e-post dordi.iren.fosse.didriksen@tokke.kommune.no 

Inspektør Aslaug Helene Erikstad
Telefon 35 07 56 02
Mobil 90 61 77 71
e-post aslaug.helene.erikstad@tokke.kommune.no

Konsulent Heidi S Bleikelia
Telefon 35 07 56 05
Mobil 92 60 41 33
e-post heidi.bleikelia@tokke.kommune.no       

SFO 
Mobil 97 47 79 24

Dalen barnehage

Styrar Mona Båtnes
Telefon 35 07 52 72
Mobil 95 90 11 12
e-post mona.batnes@tokke.kommune.no

Ass styrar Hilde Kabbe Berdalen
Telefon 35 07 52 71
Mobil 97 11 98 68 
e-post hilde.kabbe.berdalen@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Høydalsmo barnehage

Styrar Dagny Skjelbreid
 Mobil 40 91 24 40
Mobil 47 66 24 20
e-post dagny.skjelbreid@tokke.kommune.no

Byrte barnehage

Avdelingsleiar Solfrid Lio
Mobil 90 61 66 06
e-post solfrid.lio@tokke.kommune.no

Åmdals Verk barnehage

Avdelingsleiar Kristine Berthelsen
Mobil 41 02 15 63
e-post kristine.berthelsen@tokke.kommune.no

Omsorg

Kommunalsjef for helse og omsorg Ann Wraa
Telefon 35 07 55 01
Mobil 97 02 14 22
e-post  ann.wraa@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Institusjon Ragna Iren Grave
Telefon 35 07 55 31
Mobil 48 04 85 84
e-post  ragna.iren.grave@tokke.kommune.no

Avdeling A 
Telefon 35 07 55 32

Avdeling B
Telefon 35 07 55 25

Avdeling C, skjerma eining
Telefon 35 07 55 88

Tildelingskontoret
Telefon 35 07 55 74

Avdelingsleiar Heimetenesta Silje Andrea Kyrkjebø
Telefon 35 07 55 21
Mobil 47 39 99 88
e-post  silje.andrea.kyrkjebo@tokke.kommune.no

Omsorgsenteret
Telefon 35 07 55 24

Avdelingsleiar PU May Anette Brattestå Sollie
Telefon 35 07 55 22
Mobil 97 10 90 01
e-post may.anette.brattesta.sollie@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Kjøkken Solveig Andrea Oppebøen
Telefon 35 07 55 03
e-post solveig.oppeboen@tokke.kommune.no

Konsulent Marit Seltveit
Telefon 35 07 55 02
Mobil 99 20 25 04
e-post marit.seltveit@tokke.kommune.no

Helse

Legekontoret
Telefon 35 07 55 60

Helsestasjonen
Telefon 35 07 55 50

Kommunalsjef for helse og omsorg Ann Wraa
Telefon 35 07 55 01
Mobil 97 02 14 22
e-post ann.wraa@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar Helse Evy Katrin Aamlid
Telefon 35 07 55 30
Mobil 41 10 09 75
e-post  evy.katrin.aamlid@tokke.kommune.no

Ergoterapeut Astrid Hegglid
Telefon 35 07 52 42
Mobil 99 40 23 14
e-post astrid.hegglid@tokke.kommune.no

Fysioterapeut Jette Bergfjord
Telefon 35 07 55 55
Mobil 46 93 14 27
e-post  jette.bergfjord@tokke.kommune.no   

Fysioterapeut Sigrid Michaelsen Aarsland
Telefon 35 07 54 44
Mobil 47 65 31 92
e-post Sigridmichaelsen.aarsland@tokke.kommune.no

Konsulent Alice Haukelidsæter
Telefon 35 07 55 50
Mobil 47 28 27 22
e-post alice.haukelidsaeter@tokke.kommune.no

Jordmor Lise Skolås
Telefon 35 07 55 53
Mobil 90 91 05 78
e-post lise.skolas@tokke.kommune.no

 

Plan og næring

Kommunalsjef Gunhild Austjord
Telefon 35 07 52 41
Mobil 48 86 70 26
e-post gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Konst kommunalsjef Knut Erik Paulsen
Telefon 35 07 52 47
Mobil 90 52 85 86
e-post knuterik.paulsen@tokke.kommune.no

Landbruksrådgjevar Gunnhild Helene Breiland
Telefon 35 07 52 42
Mobil 92 61 08 24
e-post gunnhild.breiland@tokke.kommune.no

Skog- og utmarksrådgjevar Per Wraa
Telefon 35 07 52 44
Mobil 47 60 79 79
e-post per.wraa@tokke.kommune.no

Nærings- og samfunnsutviklar Åse Ingebjørg Flateland
Telefon 35 07 52 61
Mobil 91 72 13 65
e-post aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Kart- og oppmålingsingeniør Tommy Vadder Hansen
Telefon 35 07 52 43
Mobil 41 60 33 03
e-post tommy.vadder.hansen@tokke.kommune.no

Turistkonsulent Elisabeth Spockeli
Telefon 35 07 52 45
Mobil 47 68 11 30
e-post ElisabethA.Spockeli@tokke.kommune.no

 

 


 


 

Teknisk

Konst Teknisk sjef og byggesakshandsamar Geir Versto
Telefon 35 07 52 66
Mobil 99 72 25 38
e-post geir.versto@tokke.kommune.no

Eigedomsforvaltar Andreas Brubakk
Telefon 35 07 52 65
Mobil 47 45 98 82
e-post andreas.brubakk@tokke.kommune.no

Avdelingsleiar uteseksjonen Tore Gjerlid
Telefon 35 07 53 15
Mobil 99 61 65 01
e-post tore.gjerlid@tokke.kommune.no

Konsulent Liv Ellen Beck
Telefon 35 07 52 63
Mobil 48 27 06 29
e-post liv.ellen.beck@tokke.kommune.no

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje
Telefon: 35 06 23 00

Support kan meldast her.
e-post: support@vtds.no
Telefon: 99 20 25 19

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
e-post: grunde.seltveit@vtds.no
Telefon: 97 54 08 46

 

Om:

Vest-Telemark Driftsenter er eit §27 samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid. Er organisert desentralisert med kontor i kvar kommune.

Samarbeidsavtalen utgjer saman med vedtektene og bestemmelsane i kommuneloven § 27den formelle plattforma for verksemda, og regulerer kommunane sine rettar og plikter, samt tilhøvet til dei tilsette.

Hovudmål

  • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
  • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
  • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.

 

VTDS_farge[2].PNG