Helsestasjonen tilbyr vaksiner som ein del av barnevaksinasjonsprogrammet. Barnet får vaksiner når det er på helseundersøkelse på helsestasjonen. Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å halde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikkje moglegheit til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Vaksiner til barn - Helsenorge