Me har både individuelle  konsultasjonar og gruppekonsultasjonar. Det er også høve å ta kontakt utanom dei faste konsultasjonane.

 

TIDSPUNKT FOR FRAMMØTE PÅ HELSESTASJONEN

                                                                                   

Ca. 3 dagar etter kome heim frå barsel: Tilbod heimebesøk jordmor

Ca. 7-10 dagar etter fødsel: Tilbod heimebesøk, helsesjukepleiar

Ca. 4 veker: Gruppesamling/individuell konsultasjon, helsesjukepleiar og fysioterapeut

Ca. 6 veker: Individuell konsultasjon,helsesjukepleiar og lege, vaksine

Ca. 3 mnd:  Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar, vaksine

Ca. 4 mnd: Gruppesamling/individuell konsultasjon, helsesjukepleiar og fysioterapeut

Ca. 5 mnd:  Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar, vaksine

Ca. 6 mnd:  Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar og lege 

Ca. 7/8 mnd:  Gruppesamling/individuelt, helsesjukepleiar.

Ca. 11 mnd: Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar, vaksine

Ca. 1 år: Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar og lege                        

Ca. 15 mnd: Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar, vaksine

Ca. 18 mnd: Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar

Ca. 2 år: Individuell konsultasjon, helsesjukepleiar og lege

Ca. 4 år: Individuell konsultasjon, helsesjjukepleiar. Syn og høyrsel test. Eventuelt legeundersøking om ein treng det.