Samansette utfordringar krev samansette tiltak. Helsestasjonen har utbredt tverrfagleg samarbeid med andre tenestar i kommunen og spesialisthelsetenesta. Ta kontakt med helsestasjonen viss du har spørsmål kring dette.