Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Uroleg for eit born

Kva gjer du om du er uroleg for eit barn?

I Tokke skal det vere føreseieleg kva som er det neste steget når ein ansatt i kommunen arbeidet med barn og unge dei er urolege for.

BTI(Betre Tverrfagleg Innsats) er ein organisasjonsmodell som skal vere til hjelp og støtte for dei tilsette. BTI skal bidra til at barn, unge og familiane deira får naudsynt hjelp så tidleg som mogleg. Den er laga for å betre samhandlinga mellom dei ulike kommunale tenestene som jobbar med utsette barn og unge. I tillegg skal den sikre brukarmedverknad frå barn/unge og deira familie.

Under finn du planar, rutinar, møtearenaer og tiltak på dei ulike nivåa i kommunen. Dette er rammene som skal sikre at utsette barn får rett hjelp til rett tid. Under Individnivå vil du finne BTI-rettleiaren i kommunen.

 

BTI koordinator

 

BTI drage.png