Alle som skal starte på skule må skrive seg inn.

Informasjon frå kommunen

Kvar vår blir nye 1.trinnselevar kalla inn gjennom eige brev til innskriving i barneskulane. Det er rektor som gjer dette.

Innskriving blir og annonsert i media og i barnehagane.

 

Kva må du gjere?

Møte opp på  skulen innskrivingsdagen saman med bornet.

innskriving.jpg