Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledige stillingar

 

 

Vi har fått tilbakemeldingar om at skjemautfylling av og til kan vere litt utfordrande. Vi ser at utfyllar sin pc, nettverk, trådløst nett, mobil o.l. kan gjere det vanskeleg. Vi rår difor søkarar til å sende inn søknad via gode nettverk og pc-utstyr. 

Nettlesaren Explorer vil ikkje fungere her, bruk andre nettlesarar som f eks Edge, Safari, Firefox med Chrome.

Tilkallingsvikar i barnehage og skule

Me treng ringevikarar på skulane og i barnehagane i Tokke kommune frå hausten 2024

Søknadsfrist: 12. mai 2024

Fagarbeidar

Inntil 80 % fast stilling som fagarbeidar ved Åmdals Verk barnehage frå 15.08.2024

Søknadsfrist: 1. mai 2024

Lærar

Tokke skule har ledig lærarstilling i 100% vikariat og mogleg fast, frå 01.08.2024

Søknadsfrist: 1. mai 2024

Allmennlege i spesialisering, ALIS

Vi ynskjer å utvide vår kapasitet med å opprette ei eiga introduksjonsstilling i 50-100% stilling etter søkjar sitt behov. Introduksjonsstillinga vil ikkje vere knytt til ei fastlegeliste, ein kan få tilpassa fleksibel arbeidstid etter avtale. Oppstart er snarast, eller så snart som mogleg.

Forlenga søknadsfrist: 1 mai 2024

Offentlege søkjarlister

Her vil det bli lagt ut offentlege søkjarlister på utlyste stillingar i Tokke kommune.