Tokke kommune ynskjer å legge til rette for at ungdom i Tokke kan treffast òg i feriane. Det kan vere aktivitet utanfor kommunegrensene, eller arrangement i kommunen.

Aktivtetane er gratis å deltaka på. Me syter for aktivitet, mat og transport.

Dersom du går i 8.klasse eller eldre(opp til 18 år) og er busett i Tokke kan du delta. Begrensa antall plassar.

Bindande påmelding.

Gå til fanen skjema nedst på denne sida for påmelding.

*Dersom du har symptom på luftvegssjukdom har du ikkje høve til å deltaka, pga covid 19. 

Haustferie 2020

Den 6.oktober tek me buss til «høyt og lavt» klatrepark i Bø. Me hyggar oss med pizza etter klatringa. Still opp med mett mage, egna klede og litt ekstra drikke.

40 plassar.
https://hoytlavt.no/bo/