Hjå oss kan du gå for å lære deg eit instrument, syngje, danse eller teikne og male. 
Undervisninga er individuell eller gruppebasera, eller båe, avhengig av disiplin. 
Trykk her for å sjå kva du kan søkje på, og send inn ei påmelding om du finn noko du vil delta på!

https://notokke.speedadmin.dk/registration#/

Fylg med på nettsida og på facebook for å få med deg konsertar og andre nyhende! 
Nedst på denne sida finn du liste over alle disiplinar for inneverande halvår med dagar og tidar, lærarar, aldersgrenser osb. Lista ligg også i SpeedAdmin.

Tokke kulturskule er på veg over i fagsystemet SpeedAdmin, og ber alle eksisterande elevar om å registrere seg gjennom lenka over snarast råd.

SpeedAdmin vert brukt på liknande måtar som Visma i skulen – for fråværsregistrering, beskjedar (kjem via e-post og/eller SMS), timeplanar osb. 

Kulturskulen skuleruta for grunnskulane i Tokke. Kulturskulen har 36 undervisningsveker. 

 

Ta kontakt med rektor ved spørsmål eller utfordringar!

 

Sjå viktig informasjon om kulturskuleåret 23-24 for elevar/føresette og nye søkjarar i dokumentet nedanfor.

 

Viktig informasjon til kulturskuleelev og føresette

Musikkleik, rytme og rørsle for dei yngste – passar for barn frå 5 år og opp i barneskulen. Dette går føre seg på kulturhuset onsdagar frå 14.00 med Siri Møller-Holst som lærar. Meld på gjennom SpeedAdmin ved interesse, oppstart ved tre søkjarar eller fleire.

Dans med Aneesh startar opp att ifrå januar. Alle elevar som har lyst til å danse i aldersdelte grupper melder seg på gjennom SpeedAdmin her: https://notokke.speedadmin.dk/registration#/

Ny gitarlærar, Jakob Lande, er på plass frå januar. Eksisterande elevar får beskjed ved endringar i timeplan.

 

Referat frå vaksenensemble 19.10.2023

 

Elevopptak

Kulturskulen er ein inkluderande læringsarena, og alle som bur i kommunen kan søke plass i kulturskulen. Kulturskulen prioriterer born og unge, men me tek inn vaksne ved ledig kapasitet.
Under tilbod inn du meir informasjon om aktivitetane og anbefalte målgrupper.

Opptak til kulturskulen

Søknadsfrist 1. juni

Elevane bind seg for eit halvt år/ eit semester/ eit kurs ved påmelding. Påmeldinga er bindande til du skriftleg melder deg ut av kurset/ kulturskulen. OBS! kulturskuleelevar som er under 18 år går automatisk over i nytt semester.

Elevar som ikkje får plass ved opptak 1. juni eller som søker etter fristen blir satt på venteliste og blir kontakta av lærar ved ledig plass.

Elevar eldre en 18 år må årleg søke undervisningsplass.

Prioritering ved opptak
1. elevar i grunnskulealder
2. elevar i vidaregåande utdanning
3. elevar over 18 år
4. søkarar frå andre kommunar

Oppseiing av plass
for haustsemesteret er fristen 1. juni
for vårsemesteret er fristen 1. desember
utmeldingar mellom 1. juni og semesterstart vert fakturert med eit administrasjonsgebyr, jamført vedtektene.

Ved manglande oppseiing vert det fakturert for det kommande halvår.

 

Tilsette

Lærarar

Siri Møller HolstRektor og messing41 07 42 62 
Helga Raunholm JordanKorps og messing Dalen97 00 79 56
Natalie HammerhaugVisuell kunst og digitale uttrykk41 39 11 26
Ragnhild StigenKorps og messing Høydalsmo48 15 85 71
Jakob LandeGitar95 43 85 53
Mattias Cyvin StoråsSlagverk og fele92 69 43 49
Galina NovikovaPiano og song48 25 04 35
Svetlana SheytanovaPiano og song91 00 24 14
Aneesh Thulasi AsokDanselærar46 94 23 63

 

Dirigentar, korps

  • Helga Raunholm Jordan
  • Ragnhild Stigen
     

Administrasjon

  • Siri Møller-Holst kulturskulerektor. Tlf 35 07 52 28/41 07 42 62
  • Anne Marit Roholdt, lokal dks og fakturering. Tlf 35 07 53 10