Føremål med ungdomsråd

Tokke kommune har i fylgje kommunelova §5-2 og §5-12 plikt til å ha eit eige ungdomsråd. I Tokke er det gode rutiner for ungdomsråd, og dei har ei viktig stemme i mange ulike saker. Målsettinga er å gje ungdom høve til å:

  • aktivt medverke i vedtaksprosessar
  • kome med innspel i saker som vedkjem ungdom
  • vere kommunens næraste samarbeidsorgan i saker som vedkjem ungdom

 

Val og samansetning

  • Det skal veljast 4 representantar med 2 vara frå 8 - 10. klasse
  • Det skal veljast 2 representantar med 1 vara frå aldersgruppa 16-18 år

Utvalgets kalender og medlemmer