Nå kan du enkelt melde inn feil/skade på gateljos. Du kan søke opp område i kart via adresse eller zoome inn i kartet, der er alle kommunale gateljos merka som gule punkt. Du vil kunne merke av eit enkelt gateljos, fleire samanhengande gateljos eller eit mørkt område.

Dei grå punkta i kartet er fylkeskommunen sine gateljos, og du vil ikkje kunne melde inn feil på desse.

Her kan du melde inn feil/skade på gateljos