Skulen har eit flott uteområde med mange aktivitetar som klatrestativ, basketbane, volleyballbane, slåballbane, ulike paradis, huskestativ, sklier og fotballbane. 

Skuledagane

1-4 klasse: måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 08:15 - 13:50 
Torsdag fri.

5-10 klasse: måndag - fredag kl. 08:15 - 13:50

 

FAU/SU

 

Alle foreldre som har born i skulen, er medlem av skulens foreldreråd. Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er foreldrestemmen overfor skulen.

FAU skal mellom anna sikre reell medverknad frå foreldre og ha medansvar for læringsmiljøet til elevane er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt.

FAU er heimla i opplæringslova § 11-4

Oppgåver for FAU

 • Jobber for eit godt skulemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktivitetar for elevane
 • Informere og høyre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlingar for foreldre og lærarar
 • Samarbeide med elevråd, SU, SMU, KFU, rektor og lærarar
 • Etablere kontakt mellom skule og lokalsamfunn

Samarbeidsutval (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt øvste rådgjevande organ og der er alle partane i skulen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om fylgjande

 • Forslag til budsjett
 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen
 • Plan for heim-skule-samarbeid
 • Skulevurdering
 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegga
 • Prinsipp for val av bøker til skulearbeid
 • Fritidsaktivitetar
 • Skuleskyss
 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast
 • Ordensreglement

Telefonliste tilsette

Tilsette ved Tokke skule:

TilsetteStillingTelefon arbeid
Tokke skule 350 75 310
Personalrom 350 75 330
SFO 350 75 314
Administrasjon:  
Hansen, Per Arthur RombergRektor350 75 311
Ljostad, Ånund TInspektør/IKT350 75 312
Roholdt, Anne MaritKonsulent350 75 310
Lærarar:  
Andersen, Gunn Ragnhild MLærar350 75 319
Bendiksen, UnniLærar350 75 318
Bekk, BeritLærar350 75 318
Breivik, Jan GunnarLærar Åmdals Verk 
Brokka, Anne MarieLærar, leiar SFO350 75 317
Dalen, RandiLærar, Rådgjevar350 75 325
Djuve, ArneLærar350 75 320
Gaastjønn, AndersLærar350 75 319
Gauslå, IvetaLærar350 75 316
Heggtveit, MarteLærar350 75 316
Kleve, Turid BLærar350 75 317
Krog, AndersLærar350 75 318
Lind Linda RLærar350 75 316
Lindestad, MargretheLærar350 75 317
Ljostad, Stine BLærar350 75 319
Metveit, EllenLærar350 75 319
Nordskog, Gry - BeateLærar350 75 319
Sandvik, Odin HLærar350 75 320
Sekse, Nils ÅLærar350 75 316
Seltveit, MonaLærar350 75 320
Skogli, BodilLærar350 75 317
Staver, John GunnarLærar350 75 318
Solli, KjerstiLærar350 75 317
Sundet, ÅshildLærar350 75 318
Sørensen, Trine SLærar350 75 320
Utistog, Marte SLærar350 75 319
Vågslid, Irene HLærar/sosiallærar350 75 313
Assistantar/SFO  
Berglie , Hanne KarinAssistent350 75 316
Gravdal, Astrid BAssistent /SFO350 75 316
Haugo, AnneAssistent/SFO350 75 316
Van Dinther, FransSFO350 75 314