Folkehelseinstituttet (FHI) har lansert ei ny tjeneste for smittevernråd og vaksine ved reise. Tenesta har som mål å gje ein god oversikt over smittevernråd og vaksiner ved reise.  Mange alvorlege sjukdomar kan førebyggjast ved vaksinasjon.

Før reise kan det vera aktuelt med vaksinasjon mot sjukdomar ein ikkje tidlegare er vaksinert mot, eller oppfriskingsdose av vaksinar ein har fått tidlegare. Behov for vaksinasjon må vurderast etter kva type reise ein planlegg, kor lenge reisa varer, helsetilstand, alder og tidlegare vaksinasjonsstatus.

Ver tidleg ute når du treng reisevaksine. Nokon vaksinar krev fleire dosar og for å vera fullvaksinera må ein starte inntil 6 månader før avreise.

 

Ynskjer du vaksiner må du skaffe seg oversikt over tidlegare vaksinasjonar, og kva vaksiner ein eventuelt trenger ved å lese på sidene til FHI og Helsenorge før ein kontaktar helsestasjonen

Søk etter reisemål og les våre råd - FHI

Smittevern ved reiser - FHI

Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år - Helsenorge

 

Treng du malariamedisin, må du kontakte fastlegen din for å få resept.