Kva vi kan hjelpe deg med

 • Råd og bistad i samband med etablering av verksemd.
 • Tilskot og stønadsordningar.
 • Bistand til vidareutvikling av verksemd.
 • Bistand i dialog med andre verksemder i kommunen og regional/ statlig myndighet.
 • Fakta om Tokke og det lokale næringsliv.
 • Bidra til å finne rett kompetanse frå ulike tilbydere, til dømes kurs. 
 • Informasjon om ledige tomter eller næringslokaler.

 

Har du ledige næringsbygg for utleie eller sal?

Tokke kommune har for tida ikkje eigne ledige næringslokaler. 

Men, me ynskjer å ha ei oversikt over ledig næringsbygg og inviterer verksemder til å sende informasjon om dette til oss. Vi kan legge ut lenke til annonser eller kontaktinfo på denne sida og så må den enkelte aktør kontakte dykk direkte. Vi håper det kan vere til nytte for dykk som har ledig næringslokale og samstundes vil det vere nyttig for oss å formidle vidare i samband med etableringar eller utviding av eksisterande verksemder.

Send til: aseingebjorg.flateland@tokke.kommune.no

Oversikt over ledige næringsbygg i Tokke kommune

Tokke Teknologipark

Tokke Teknologipark har ledige kontorlokale. Ljose kontor på ca. 11 kvm, med store vindu og fin utsikt mot naturen.

Det er pr i dag ca. 10 kontor ledige.

Fasilitetar som treningsrom, heis, felles kantine, møterom og moglegheit for å leige drop-in kontor mm.

Sjå meir informasjon og bilder her:  

Møterom – Tokke Teknologipark

Kontakt:
Gro Kvasjord, mobil: 99 31 24 83 
Epost: post@tokketeknologipark.no

Møterom på Tokke Teknologipark med bord og stoler og vindu med utsikt mot uteområde ved Bandak

 

 

Sentrumsbygget, Dalen

Kontakt:

Åsmund Stenseth
Sentrumsbygg Dalen AS
Hotellvegen 13, 3880 Dalen

E-post: as@openit.com

Mobil: 91 55 08 90

sentrumsbygget.jpg

 

 

Hotellvegen 16 sentralt på Dalen

Kontakt:

Åsmund Stenseth
Sentrumsbygg Dalen AS
Hotellvegen 13, 3880 Dalen

E-post: as@openit.com

Mobil: 91 55 08 90

  Fasade Nova_400x300.jpg

 

Nyttig info

 

Kommunane i Vest-Telemark samarbeider om ei felles etablerarteneste. Det er ein førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd. 

Sjå meir på Start opp si eiga nettside her.

StartOpp_logo_Rgb_3.png

Overordna næringsarbeid

Kommunalsjef Gunhild Austjord har det overordna ansvaret for fagområdet:
Tlf. 35 07 52 41
Mob. 48 86 70 26

Send e-post

Kva vi kan hjelpe deg med:

 • Arbeid med kommunale og regionale planar og utviklingsprosjekt
 • Kommuneplanen sin overordna samfunnsdel og arealdel
 • Kommunal planstrategi, samt reguleringsplanar der m.a. areal til næring, hytteområde, bustader osv blir avklara. 
 • Ansvarleg for fagplanar og styringsdokument på næringsområdet slik som næringsplan, vedtekter til næringsfond, arbeid med budsjett og økonomiplan, handlingsdelen av budsjett m.m.