eFaktura

Alle som ynskjer eFaktura frå Tokke kommune må krysse av for "ja takk til alle" i sin nettbank.

Bedrifter kan då nytt opplysningane den har om deg, som namn, adresse, eventuelt mobilnummer og epostadresse, til å søkje opp din unike eFakturaadresse og sende deg eFaktura. Efaktura gjer at du enkelt får rekningane for kjøp av varer og tenester frå bedrifter, dersom du har takka "ja takk til alle" på ein betalingsflate som tilbyr eFaktura. Du mottar eFaktura enten i nettbank, Vipps eller mobilbank, og dei må godkjennast eller slettast der.

Me oppmodar alle til å velje eFaktura. Då unngår ein feil ved betaling, og færre papirfakturaer.

eFaktura fungerar ikkje mot organisasjonsnummer, bare personnummer. Bedrifter må nytte EHF - faktura.

Papir i postkassa

Du får faktura med post om du ikkje har oppretta Avtalegiro eller eFaktura i nettbanken din.

EHF - faktura

Send oss organisasjonsnummeret om du ynskjer dette.

Fleksibel fakturering på kommunale avgifter (renovasjon, feiing/tilsyn og renovasjon)

Du kan velje mellom:

  • Faktura 1 gong i året (februar
  • Faktura 2 gonger i året (februar, august)
  • Faktura 4 gonger i året (februar, mai, august, november)
  • Faktura 12 gonger i året (kvar månad)

Dersom du unskjer å endre til eit anna intervall, sender du ein epost til: postmottak@tokke.kommune.no 

Skriv kva intervall du ynskjer, namn, adresse og  gards- og bruksnummer det gjeld. Dersom du ikkje har høve til å sende epost, kan du ringe tlf. 35 07 52 00.

Dersom du ikkje ynskjer endring, blir det 4 gonger i året.