Me opnar for bruk frå tysdag 15. september 2020. Det er viktig at alle brukarar set seg inn i smittevernrutinane for bygget.

Om du vil sikre deg plass kan du tinge billett på førehand. Dette kan du gjera på http://tokkenett.no/ Dei som har årskort og vil sikre seg plass, må bestille billett på same måte, huke av på betaling med Vipps og vise årskortet sitt til vakta. 

Smittevernrutinar for Tokkegym i samband med covid-19

 1. Opningstid: Tokkegym er ope kl. 16:00 – 20:00. (kort opningstid pga. covid-19)
  1. Timetrening, måndag – fredag: 16.00 -17.00, 17.00 -18.00, 18.00 –19.00, 19.00 –20.00
 2. Max antalMax 5 personar kan trena i Tokkegym samstundes. Dette talet skal ikkje overstigast.
 3. Treningstid: Max 1 time pr. gong pr. person.
 4. Innlåsing: Bruk adgangskortet ditt når du går inn i Tokkegym sjølv om du kjem samstundes med andre. Dette for at alle som går inn i bygget skal bli registrera. Det er ikkje lov å ta med seg andre personar og born under 12 år inn i Tokkegym.
 5. Registrering/tinge: Fullt namn og telefonnummer må skrivast inn ein eigen perm på Tokkegym, tinge billett på førehand, dette kan du gjøre www.tokkenett.no.
 6. Hygiene: Vask hender eller bruk handsprit før du går inn i Tokkegym.
 7. Garderobe: Du skal møta ferdig kledd til trening og ikkje nytta garderobane i idrettshallen.
 8. Medbrakt utstyr: Ein del utstyr er fjerna frå Tokkegym av smittevernhensyn. Dersom du tar med eige utstyr må dette desinfiserast.
 9. Sjukdom: Personar med teikn på, eller er forkjøla/luftvegsjukdom skal ikkje nytta Tokkegym før dei er symptomfrie. Personar i risikogruppa må rådføra seg med eigen fastlege vedrørande trening i Tokkegym.
 10. Reinhald av utstyr: Alle som nyttar treningsutstyret har eit sjølvstendig ansvar for å reingjera apparat og utstyr etter bruk. Alle kontaktflater skal reingjerast. Det er spray, papir og wipes tilgjengelig i Tokkegym.
 11. Smittevernrutinane elles i samfunnet gjeld: ha god handhygiene, hald minst 1 meter avstand og 2 meter avstand når du trenar hardt, unngå unødig berøring av kontaktflater, hugs hostehygiene.
 12. Brot på reglane/rutinane i Tokkegym kan medføra bortvising og inndraging av adgangskort (treningsavgift vert ikkje refundert).
 13. Stenging: Tokkegym kan verta stengt på kort varsel dersom smittevernreglane ikkje vert følgde og ved eventuelt nytt smitteutbrot.
 14. Fysioterapeuten: redusert antal deltakerar på gruppetimane for å overhalde retningsliner for avstand, maks antal personar i rommet.

Alle som hadde aktive tilgangskort når Tokkegym stengde ned som følgje av korona vil få dette lagt til på ny periode.

Fornying av periode skjer ved henvending til resepsjonen på kommunehuset mellom kl. 08.00 - 15.30.