Tokkegym er stengt på heilagdagar.

Du må ha gyldig treningskort for å bruke Tokkegym. Treningskort kjøper du i resepsjonen på Tokke kommunehus.

Treningskortet ditt er personleg. Du skal ikkje sleppe andre inn i Tokkehallen.

Aldersgrense for å trene på eige hand i styrkerommet er 16 år.

 

Sikkerhets- og trivselsreglar for Tokkegym

Safety and wee-being in Tokkegym