Høydalsmo

Høydalsmo

Tokke kommune har to næringsområde på Dalen, Haugsevje og Vistadmoen, og eit nyleg opparbeidd næringsareal i Høydalsmo.

Søknad om nærinsgareal sendast: postmottak@tokke.kommune.no og blir godkjent ved politisk handsaming.

Ta kontakt for meir informasjon.

Høydalsmo næringsområde

Tomter Høydalsmo.pdf

Oversikt næringsareal Høydalsmo- areal,pris,status:

Tomt,nr.

Areal, da

Pris, kr.

Regulert til

Ledig /Selt

1

5082

130

Forretning/leiligheiter

Solgt

2

3663

70

Camping/ Motell

Solgt

3

2414

70

Industri

Førebels ikkje for sal

4

4597

90

Forretning kontor

Førebels ikkje for sal

 

 

Kartutsnitt Høydalsmo.JPG

Næringsareal i Høydalsmo_800x600.jpg