Tokke kommune har to næringsområde på Dalen, Haugsevje og Vistadmoen, og eit stort og nyleg opparbeidd næringsareal på Høydalsmo. Profileringsmateriell for næringsområdet på Høydalsmo er under utarbeiding og meir informasjon om dette kjem etterkvart.

Høydalsmo næringsområde

Næringstomter Høydalsmo_300x315.jpg

Prisar

Tomter
Tomt 1  Forretning/ leilegheiter  130,- pr. m2
Tomt 2  Forretning/ kontor  90,-  pr. m2
Tomt 3  Camping/ motell  70,-  pr. m2
Tomt 4  Industri  70,- pr. m2

Tokke kommune jobbar med kjøp av meir industriareal på Haugsevjje, som er ferdig regulert til industri. På Vistadmoen eig vi nye areal som ikkje er opparbeidd endå.