Senterpartiet
1. Jarand Felland
2. Laila Karlsen Taraldlien
3. Olav Seltveit Urbø
4. Sverre Bakke
5. John Gunnar Staver
6. Anne Vadder Midtbø
7. Thor Arne Heggtveit
8. Jon Aslak Austjore
9. Geir Arild Djuve

 

Arbeiderpartiet
1. Hilde Alive Vågslid
2. Kjell Magne Grave
3. Mette Lillegård
4. Gunn Siri Haugan Vindal
5. Tove Palmork Haavelmoen
6. Anette Surtevju
7. Solbjørg Frantzen
8. Peder Lind Vistad

 

Miljøpartiet Dei Grøne
1. Solveig Benedikte Nes
2. Britt Eide Lio

 

Kristeleg Folkeparti
1. Ellen Ofte jacobsen

 

Sosialistisk Ventreparti
1. Tom Ivar Gullseth