Senterpartiet

Jarand Felland (med kjede)_250x328.jpg 

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

1. Jarand Felland

Mob. 975 91 778

Epost. jarand.felland@tokke.kommune.no

Laila Karlsen Taraldlien_250x284.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

2. Laila Karlsen Taraldlien

Mob. 996 16 489

Epost. lkt.sp@tokke.kommune.no

Olav Urbø_250x296.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

3. Olav Seltveit Urbø

Mob. 907 65 726

Epost. osu.sp@tokke.kommune.no

Sverre Bakke_250x295.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

4. Sverre Bakke

Mob.971 92 803

Epost. sb.sp@tokke.kommune.no

John Gunnar Staver_250x299.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

5. John Gunnar Staver

Mob.414 08 338

Epost. jgs.sp@tokke.kommune.no

Anne Vadder Midtbø

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

6. Anne Vadder Midtbø

Mob.991 58 098

Epost. avm.sp@tokke.kommune.no

Thor Arne Heggtveit_250x307.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

7. Thor Arne Heggtveit

Mob. 913 94 158

Epost. tah.sp@tokke.kommune.no

Jon Aslak Austjore_250x318.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

8. Jon Aslak Austjore

Mob.917 65 525

Epost. jaa.sp@tokke.kommune.no

Geir Arild Djuve_250x298.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

9. Geir Arild Djuve

Mob.909 47 599

Epost. gad.sp@tokke.kommune.no

 

Arbeiderpartiet

Hilde Alice Vågslid_250x359.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

1. Hilde Alice Vågslid

Mob. 990 20 034

Epost. hav.ap@tokke.kommune.no

Kjell Magne Grave_250x290.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

2. Kjell Magne Grave

Mob. 481 20 117

Epost. kmg.ap@tokke.kommune.no

Mette Lillegård[1]_250x292.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

3. Mette Lillegård

Mob. 905 15 248

Epost. ml.ap@tokke.kommune.no

Gunn Siri_250x316.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

4. Gunn Siri Haugan Vindal

Mob. 911 90 589

Epost. gshv.ap@tokke.kommune.no

Tove Palmork Haavelmoen_250x299.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

5. Tove Palmork Haavelmoen

Mob. 901 19 101

Epost. tph.ap@tokke.kommune.no

Anette Surtevju_250x286.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

6. Anette Surtevju

Mob. 908 27 827

Epost. ans.ap@tokke.kommune.no

Solbjørg Frantzen_250x295.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

7. Solbjørg Frantzen

Mob. 909 46 708

Epost. sf.ap@tokke.kommune.no

Peder Lind Vistad_250x281.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

8. Peder Lind Vistad

Mob. 952 90 170

Epost. pv.ap@tokke.kommune.no

 

Miljøpartiet Dei Grøne

Solveig Benedikte Nes_250x362.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

1. Solveig Benedikte Nes

Mob. 934 39 712

Epost. sbn.mdg@tokke.kommune.no

Britt Eide Lio_250x325.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

2. Britt Eide Lio

Mob. 909 94 923

Epost. bel.mdg@tokke.kommune.no

 

Kristeleg Folkeparti

Ellen Ofte Jacobsen_250x328.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

1. Ellen Ofte jacobsen

Mob. 957 71 280

Epost. eoj.krf@tokke.kommune.no

 

Sosialistisk Ventreparti

Tom Ivar Gullseth_250x303.jpg

Foto: Tove Palmork Haavelmoen

1. Tom Ivar Gullseth

Mob. 942 83 618

Epost. tig.sv@tokke.kommune.no