Fellesinformasjon

Rigging og nedrigging ved td bryllup eller arrangement som krev dette kan gjerast 1 dag i forkant/ etterkant dersom det er praktisk utan ekstra leige. Dette må avklarast med kommunen på førehand.

Lag og organisasjonar som driv frivillig verksemd og er tilhøyrande i Tokke kommune har gratis bruk med unntak av større inntekstgjevande arrangement. Ved inntektsgjevande arrangement som td dansefestar vil lag og org kunne søkje til etaten for kultur om å få dette til redusert pris/ gratis som ein stønad dersom dette vil vere ei viktig inntektskjelde for laget.

All utleige skjer kun ved atterhald om ledig tid. Sjå HER om det er ledig og kva som skjer.

Aktivitet for barn og unge i regi skule/ kulturskule er prioritert deretter aktivitet for barn og unge i regi lokale frivillige foreninger og deretter lokale frivillige sin aktivitet.

Alle brukarar må setje seg inn i og syne gjester brann og evakueringsplan på huset og ellers fylgje dei oppslag og vedtekter knytt til det enkelte lokale.

Alle leigeprisar gjeld for 1 kveld/ dag leige utover 1 dag må avtalast i kvart einskild tilfelle. Skjema for tinging av lokale ligg nedst på sida.

Tokke kulturhus

 • Konsertsal
 • Driftskafe
 • Møterom
 • Storkjøkken knytt til konsertsal
 • Mindre kjøkken knytt til møterom
 • Symjehall

Kapasitet

 • møter med inntil 172 deltakarar
 • amfi med 172 sitjeplassar
 • utstillingslokale på 80 m2
 • konfirmasjonar, bryllaup, barnedåpar.
 • I tillegg kan lag, organisasjonar og verksemder leige symjehallen.

Adresse: Storvegen 211, 3880 Dalen

Høydalsmo samfunnshus

 • Sal 
 • Møterom  
 • Garderober  
 • Basseng  

Kapasitet

 • med bord og stolar 185 stk.
 • utan bord og stolar 265 stk.
   

Elvarheim

 • sal
 • kjøkken

Kapasitet

med/utan bord og stolar 120 stk.

Skafså grendehus

 • sal
 • treningsrom
 • kjøkken

Byrte grendehus

 • sal
 • møterom
 • kjøkken

Kapasitet

 • med bord og stolar 100 stk.
 • utan bord og stolar 120 stk.

 

Lårdal grendehus

 • sal
 • møterom
 • kjøkken
 • garderober

Kapasitet

 • med bord og stolar 100 stk.
 • utan bord og stolar 120 stk.

Tokke kommunehus

 • Kommunestyresalen

Kapasitet

 • med bord og stolar 50 stk.
 • utan bord og stolat 120 stk.

 

Åmdals Verk samfunnshus

 • sal
 • kjøkken
 • treningsrom
 • garderober

Kapasitet

 • med bord og stolar 185 stk.
 • utan bord og stolar 265 stk.