Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit gratis tilbod for deg mellom 13 - 23 år. Her treffer du helsesjukepleiar. HFU kan gje rådgjeving, rettleiing og førebyggande behandling. Dei som arbeider her her har teieplikt. Det er både «drop-in» og ein kan bestille time viss ein ynskjer. Time hjå jordmor eller lege vil bli sett opp av helsesjukepleiar ved behov..

Helsestasjon for ungdom bistår med blant anna;

  • Forebygging av uønsket svangerskap, abort og seksuelt overførbare sykdommer.
  • Informasjon om seksualitet, samliv, prevensjon, seksuell legning og seksuelle overgrep.
  • Resept på hormonell prevensjon, henvisning for innleggelse av p-stav og spiral.
  • Informasjon og tiltak i forbindelse med fysisk og psykisk helse, trivsel, kosthold, spiseforstyrrelser, forebygging av selvmord, mobbing, rus, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
  • Forebygging av psykososiale plager og psykiske belastninger, med særlig fokus på grupper med spesielle behov og ungdom i risikosonen.
  • Foreldresamarbeid ut i fra behov.
  • Tverrfaglig samarbeid og tiltak.
  • Råd og veiledning på telefon.

 

 

Nyttige nettsider:

https://ung.no/¨

https://sexogsamfunn.no/

https://amathea.no/

https://www.helsenorge.no/