Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon og skulehelseteneste

Helsestasjonen og skulehelsetenesta har ansvar for førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn og unge i alderen 0 – 24 år.
Me jobbar etter lågterskelprinsippet, det vil seie at det skal vere låg terskel for å ta kontakt med oss,
og ein stad der foreldre kan søkje råd og rettleiing i høve barnet si helse og utvikling.

Lover og forskrifter

 

helsestasjon framside.jpg