Tilbod

  • Audiogram (hørselstest)
  • Avtrykk til propp
  • Tilpassing og oppfylging av høyreapparat (både for nye og eksisterande brukarar)

Pris

Eigenandel etter gjeldande takster - for brukarar som ikkje har frikort eller bur på institusjon.