I medhald av §44 og 45 i kommunelova blir formannskapet si tilråding til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan/handlingsprogram for 2020-2023 for Tokke kommune, lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 28.11.19 - 12.12.19.

Saka blir lagt ut i resepsjonen på kommunehuset, biblioteket og vedlagt her.

Kommunestyret handsamar budsjett/økonomiplan/handlingsprogram i møtet 12.12.19