For å få råd og hjelp til å handtere problema, kan du ringe direkte til økonomirådgjeverane i NAV Vest-Telemark:

  • Berit Valhovd telefon 90 24 62 43 
  • Anne Marie Åsheim telefon 96 01 12 38.