Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon

Renovasjon er ei lovpålagd teneste som blir utført av kommunen. Merk at ikkje alle typar avfall blir samla inn.

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Kommunen skal sørgje for å samle inn hushaldsavfall (tvungen renovasjon). Hushaldsavfall er rekna som avfall frå private hushald, òg større gjenstandar slik som inventar. Stativ og liknande blir sette opp slik kommunen avgjer. Farleg avfall skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak. Det finst òg eigne returordningar for bestemte typar avfall. Kommunen kan etter søknad frita bestemte eigedommar frå den kommunale innsamlinga.

Målgruppe

Private hushald

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.

Pris og Gebyr - Renovasjon

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kjeldesortering
Renovasjonskalender 2013
aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:RENOVEST
Telefon:35 06 80 00
Besøksadresse:Brunkeberg

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-05-08 10:44