I statsbudsjettet for 2024 ynskjer regjeringa å styrke fleire av ordningane til Husbanken, der størstedelen av låneramma vil gå til Startlån.  
Ein trygg og god stad å bu er heilt avgjerande for trivsel og livskvalitet. 

Du kan lese pressemeldinga frå regjeringa her
 

Tokke kommune minner om at innbyggjarar i kommunen kan søkje om Startlån dersom ein har hatt problem med å få lån i vanleg bank til å kjøpe eller tilpasse eigen bustad. 

Her kan du søke om startlån