Her kan du søkje om å være ringevikar ved skular og barnehagar.  
Du må i tillegg følgje med på nettet og søkje konkrete stillingar som er lyst ut dersom du er interessert i spesiellestillingar med fast arbeidstid og tenestestad.   Me søkjer arbeidstakarar med fagbrev. Ufaglærte kan også søkje 
 
 
Vi tilbyr: 

Utfordrande arbeidsoppgåver i ein service- og utviklingsorientert etat   

Ein spanande og variert skulekvardag saman med flotte elevar og vaksne 

Utfordrande arbeidsoppgåver i ein service- og utviklingsorientert etat   

Eit godt arbeidsmiljø   

Gode forsikrings- og pensjonsordningar 
 
 
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.  
I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. 

Elektronisk søknadsskjema: 

Velkomen som søkjar!