Bak: Ordførar Jarand Felland, Haradin Beka, Ruth Gunhild Kveven, Runa Fetveit, Eva Holstad Lie, Francisc H.M Van Dinther, Anne Marie Brokka, Hilde Kollberg og Kommunedirektør Finn Arne Askje.

Framme: Bjørg Teigland, Gunnhild Hege Garmo, Venke Bakke og Liv Bjørkesett Straume.

Ikkje tilstades: Torgeir Frank Midjås, Anne Helen Jupskås, Helle Schweder Grimstvedt, Bente-Lene Rørnes Sveinson og Eldbjørg Landsverk.