Fyljande fire nye adressenamn er ute til høyring:

Kvittjønnvegen og Bakken Aust er forslaget til adressenamn i det nye bustadfeltet.

Trisetvegen er forslag til nytt adressenamn for Lårdalsvegen 1072, 1074 og 1078.

Anne Grimdalens Veg er forslag til nytt adressenamn på dagens Storvegen.

 

Innspel til forslaga kan sendast til postmottak@tokke.kommune.no