I veke 10 ser ein for seg at det er heilt ferdig. Hallen er åpen for den bruken regjeringa tillater, men ein må rekne med at ikkje heile hallen kan nyttast til ein kvar tid. Veke 8 og 9 er hallen heilt stengt pga gulvlegging.