Det vil i veke 39 bli utført asfaltarbeid på veg i Modalen. Det må difor påreknast inntil 30 min. venting.

Arbeidet leggast slik at det blir minst mogleg venting for skuleskyss, frå kl.  08.00 - 08.30 og 14.00 - 14.30.

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til Olav Mostøyl tlf. 99 20 25 10.