Datoar:

  • Måndag 29 april
  • Måndag 27 mai

Babysong passar for alle som er heime med baby/ barnet sitt. På babysong syng ein saman med barnet sitt, og målet er å skape ei felles oppleving gjennom song og musikk

Babysong er eit samarbeid mellom kyrkja i Tokke, Helsestasjonen og Tokke Helsesenter

Ved spørsmål kontakt Helsestasjonen, tlf. 35 07 55 50

Håpar dykk kjem!

babysong2.jpg