Når?
Fredagar

kl. 13.00 – 13.45

kl. 13.45 – 14.30

Kor?
Tokkebadet

Påmelding:

Grunna koronasituasjonen er det berre plass til 8 personar (4 damer og 4 menn) per gruppe. Difor MÅ ein melde seg på i forkant. Booking via www.tokkenett.no

Da det berre er lov med maks 5 personar i kvar garderobe er det veldig viktig at gruppe nr.2 (13.45 - 14.30) er presise og ute av garderoben til 13.45!

Helsing fysioterapeutane i kommunen