Me ber om at folk er forsiktige med å kome for nær maskinene når dei jobbar, då det kan vere farleg.